Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti valmistub EL tööstusheitmete direktiivi uuteks nõueteks

05.10.2015

Eestis rakenduvad järgmisest aastast täiemahuliselt Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivi uued nõuded, mis näevad ette senisest madalamaid õhuheitmete piirmäärasid suurtele põletusseadmetele. Suurimad õhusaastajad Eestis on elektrijaamad ja põlevkivikeemia ettevõtted.

Põlevkivielektrijaamade ja keemiatehaste töö tulemina tekib Ida-Virumaal üle poole Eesti õhuheitmetest. Viimastel aastatel on Eesti Energia investeerinud üle miljardi euro keskkonnasäästlikumasse energiatootmisesse ja uutesse tehnoloogiatesse. Narva elektrijaamadesse on investeeritud veerand miljardit eurot, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“See investeering oli väga edukas iseenesest. Kui me vaatame, kui palju vähenesid heitmed, siis tänu sellele investeeringule, sellele uuele tehnoloogiale tolmuheitmed ligi kümme korda, väävliheitmed kuus kuni kaheksa korda, lämmastik kaks pool-kolm korda. Kümne aasta jooksul, kui need plokid on töötanud, ligi 8 miljonit tonni põlevkivi on käinud vähem,” selgitas Eesti
Energia Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas.

Saasteainete kogused ja koostis Eestis on regiooniti erinevad. Uuringud on näidanud, et väävli ja lämmastikuoksiididele kõrval leidub õhus benseeni, formaldehüüdi ja fenoole.

 

Loe edasi: uudised.err.ee