Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti töötav pensionär on Euroopa võrdluses soositavate ringis

17.01.2018

Kahes Euroopa riigis ei maksta töötavale pensionärile samal ajal pensionit ning kuus riiki piiravad vanaduspensioni saamist töötamise korral. Eesti on nende riikide seas, kus pole vanaduspensioni eas töötasu ja pensioni üheaagne saamine piiratud.

Hispaanias ja Sloveenias, kus ilm soe ja võib tunduda mõnus pensionipõlve veeta, pensionit ei saa, kui inimene teenib sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu.

Kreekas näiteks saab olla pensionär ka alla 55-aastasena, kuid juhul kui inimene peaks saama töö eest tasu, peatatakse pension kuni 55-aastaseks saamiseni. Kui aga üle 55-aastane pensionär peaks saama palka rohkem kui 743 eurot, vähendatakse 734 eurot ületavat osa 70 protsenti.

Loe edasi: err.ee