Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti tegi eesistumise debüüdi

12.06.2017

Reedel lõppes Luksemburgis Euroopa Liidu siseministrite kohtumine, mida esmakordselt juhatas Eesti. Kohtumisel arutati peamiselt rändekriisiga seonduvat ja liiguti edasi mitme olulise teemaga.

Nõukogu juhatanud siseminister Andres Anvelt märkis, et kuigi edasiminek oli märgatav, ei ole olemas kiireid lahendusi. „Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohad on kohati vägagi erinevad, mis on ka loomulik, sest suhestumine rändekriisi on erinev,“ sõnas Anvelt.

Kohtumisel kõlas ettepanek liikuda lahenduste poole järk-järgult, leppides kokku neis küsimustes, kus valitseb suurem üksmeel, ning seda toetas mitu ministrit. See puudutab näiteks tagasisaatmispoliitikat ja sanktsioneerivat viisapoliitikat nende riikide suhtes, kes oma kodanikke vastu võtta ei taha. Samuti on liikmesriigid suuresti ühel nõul, et lahendus rändekriisile peitub Euroopa Liidu piiridest väljapool ja probleemi tuleb lahendada selle tekkimiskohas.

Andres Anvelti sõnul on kõige tähtsam see, et liikmesriigid tegelevad probleemiga ühiselt. „Euroopa Liidu julgeoleku alus on solidaarsus ja üksteise abistamine rasketes olukordades. Edu saab olla vaid koostöös, mitte kapseldumises,“ rõhutas Anvelt.

Eesti jaoks on eriti tähtis, et edasiminek toimus mitmes andmebaase puudutavas küsimuses nagu näiteks reisiloasüsteem ETIAS, Schengeni infosüsteemi uuendamine ja laiemalt andmebaaside omavahelise suhtluse arendus. „Meie õiguskaitseorganitel on vaja kiiremas korras niiöelda tööriistakasti, et tagada Euroopa Liidu elanike turvalisus. Siin on Eestil oma kogemustest palju pakkuda,“ sõnas siseminister.

Euroopa Liidu siseministrite järgmine kohtumine toimub Tallinnas 6.–7. juulil Eesti eesistumise ajal.

Allikas: eesistumine.ee