Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti saab tuge Euroopa globaliseerumisfondist

25.11.2016

Eesti taotlus täiendavate tööturuteenuste pakkumiseks Ida-Virumaal suurkoondamiste käigus töö kaotanud inimestele sai Euroopa Komisjonilt rahastamise otsuse.

Sellega saab Eesti riik esimest korda kasutada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendeid.

„Tööturul oma konkurentsivõime tagamiseks on oluline tõsta kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi. Võrreldes tavapäraste teenustega saavad koondatud Ida-Virumaal täiendavat toetust tasemeõppes osalemiseks ning suuremas mahus eesti keele õpet,“ ütles tööhõive osakonna juhataja Siiri Otsmann. „Teenused on kättesaadavad juba juulist ning inimesed kasutavad neid praeguseks aktiivselt.“

Oktoobri lõpu seisuga on tasemeõppes osalenud või osalemas 122, tööturukoolitustel 149, eesti keele koolitusel 42 ja tööpraktikal 28 inimest, mobiilsustoetust on saanud 12 inimest.

Võimalik on saada nii lühiajalisi tööturukoolitusi kui ka kuni 2,5-aastase kestusega ümberõpet tasemeõppena. Juba värvatud inimeste koolitamiseks hüvitatakse pool töötajate koolitus- ja kvalifikatsiooni omandamise kuludest. Eesti keele õpet pakutakse sama fondi kaudu nii töötutele kui neile, kes on juba uue töö leidnud. Töö leidmiseks elukohast eemal hüvitatakse mobiilsustoetusena kuue kuu vältel inimese kaugemale tööle sõitmise kulud kuni 300 euro ulatuses ühes kuus. Lisaks aidatakse inimesi EGF-ist ka tööpraktika ja nõustamisteenustega.

Euroopa Parlament andis oma heakskiidu Eesti taotlusele 24. oktoobril, liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu 8. novembril ja rahastamisotsus allkirjastati 23. novembril. Valitsus andis sotsiaalministeeriumile, rahandusministeeriumile ja sihtasutustele Innove volituse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) vahendite taotlemiseks ja haldamiseks tänavu 24. märtsil.

Euroopa Komisjon kannab liikmesriigile toetussumma üle kahe nädala jooksul alates otsuse jõustumisest ning sellega kaetakse 60% projekti eelarvest.

 

Allikas: Sotsiaalministeerium