Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti peab EL-i vahendite langust liiga järsuks

19.06.2018

Valitsus on seisukohal, et elatustaseme tõustes ei peaks toetuste langemine Euroopa Liidu eelarvest olema niivõrd järsk kui praeguses Euroopa Komisjoni ettepanekus.

Komisjoni eelarvemahu ettepanek 1,14 triljonit eurot seitsmeks aastaks on viis protsenti rohkem võrreldes 2014-2020 perioodi baasiga 1,08 triljonit eurot.

Eelarve tähtsus EL rahvuslikus kogutulus kahaneb komisjoni ettepanekul 0,05 protsendipunkti. Eesti on seisukohal, et kui komisjon soovinuks välja tulla praeguse perioodiga samaväärse ambitsiooniga eelarveraamistikuga, pidanuks pakutud eelarvemaht olema ligikaudu 50 miljardi euro võrra suurem.

Eesti on seejuures valmis suurendama oma panust EL-i eelarvesse eesmärgiga kahandada ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika eelarvekärpeid tasakaalustatult kokku ligikaudu poole võrra ja tagades nii EL-i eelarvemahu säilimise käesoleva perioodiga sarnasel tasemel.

Loe edasi: err.ee