Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti pakkus Euroopale visiooni hariduse valdkonnas

21.11.2017

Eile Brüsselis kohtunud Euroopa Liidu haridusministrid tegid mitu olulist otsust, mis puudutavad nii kutse- ja kõrghariduse lõpetanute käekäigu analüüsimist, üldhariduse ja kõrghariduse kaasajastamist kui ka koostööd tulevikus. Rakke kooli õpilased tutvustasid ministritele robootikaõppe näitel uute tehnoloogiate kasutamist Eesti koolides.

„Eesti eesistumise ajal käsitletud haridusteemad moodustavad kena terviku ning suunavad koostööd kõikides haridusvaldkondades. Mul on hea meel, et me mõistame üksteist väga hästi ning suhtume hariduselu arengutesse kirglikult. Tänase kohtumise tulemusel on meil tugev mandaat, mis annab selged suunised ELi strateegilise koostöö ja programmide arengutele,“ kommenteeris minister Mailis Repsnõukogus tehtud tööd.

Ministrite kohtumine algas aruteluga tõhusate õpikeskkondade ja laste arengut toetavate õppekavaväliste tegevuste teemal, mida raamistas robootikaõppe töötuba. Robotexi esindaja, Rakke kooli õpetaja ja õpilased näitasid, kuidas kasutatakse traditsiooniliste teadmiste, nagu matemaatika, omandamiseks roboteid. Robootika aitab noortel paremini omandada teadmisi seostades õpitut reaalse eluga.

Kutsehariduse arutelu juhatas sisse Eesti aasta ettevõtja 2017 Risto Mäeots, kes jagas kogemusi õpipoisiõppekorraldamisel lennundusettevõttes Magnetic MRO. Järgnenud arutelus tõdesid ministrid, et piirid haridussektorite vahel on hajuvad: üldharidusse ja kõrgharidusse lisandub kutsehariduse elemente ja kutsehariduses kasvab üldoskuste roll. Teine suundumus on individuaalsem lähenemine õppe ja koolituspakkumiste kujundamisel. Õpetajatel ja koolitajatel on jätkuvalt hariduse kvaliteedi tagamisel põhiroll ja edendada tuleks uusi õpetamismeetodeid.

Kohtumisel võtsid ministrid vastu nõukogu soovituse, mis juhib tähelepanu andmete kogumise tähtsusele ja uuringutele kutse- ning kõrgkoolilõpetanute käekäigu analüüsimisel. Samuti jõuti kohtumisel kokkuleppele, millega kutsutakse liikmesriike panustama kõikide õppurite ande ja potentsiaali arendamisse.

Allikas: eu2017.ee