Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti on olnud Euroopa Liidu struktuuritoetuste kasutamisel edukas

03.12.2015

Euroopa Komisjoni esindajad kohtusid 2. detsembril Eesti ametiasutusega, et arutada Euroopa Liidu eelmisel eelarveperioodil saavutatud tulemusi.

Ajavahemikul 2007–2013 investeeriti Eestisse Euroopa Liidu struktuuritoetustena üle 3,2 miljardi euro. Projekte kiideti heaks 99,6% ulatuses eraldatud summast, enamik neist on ka lõpule viidud ning 94% toetussummadest on välja makstud. See on väga hea tulemus ja näitab, et Eesti kasutas ära peaaegu kõik talle eraldatud vahendid.

Komisjoni hinnangul on nüüd oluline sujuv üleminek eelarveperioodi 2014–2020 ning selle tagamine, et Eesti jätkaks investeerimist projektidesse, mis võtavad arvesse riigi strateegilisi eesmärke. Samuti on äärmiselt tähtis analüüsida, millised tegurid on siiani toonud edu ja millised ebaedu, ning neid uuel eelarveperioodil silmas pidada.

Perioodi 2007–2013 struktuurivahendite abil on Eestis loodud üle 9000 töökoha, toetatud teadus- ja tehnoloogiaarendusprojekte, parandatud 22 500 korteri energiatõhusust, tagatud 60 000 majapidamisele lairibaühendus, täiustatud raudteeinfrastruktuuri, parandatud arstiabi kättesaadavust, viidud ellu 96 veemajandusprojekti. Kümnetel tuhandetel inimestele on aidatud täiendada oma oskusi või naasta tööturule.

Täna toimunud kohtumise raames külastati mitut ELi struktuurivahenditest toetatud projekti Põhja-Eestis ja Ida-Virumaal, sealhulgas Vihula mõisa (Euroopa Regionaalarengu Fond), Narva Kolledžit (Euroopa Sotsiaalfond), Ida-Viru Ettevõtluskeskust (Euroopa Sotsiaalfond) ja Narva uut veetöötlusjaama (Ühtekuuluvusfond).

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus