Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti on Euroopa investeerimiskavast enim kasu saav riik

30.11.2016

Euroopa Komisjon avaldas täna ülevaate kolmest hinnangust Euroopa Investeerimiskava nurgakiviks oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) senisele toimimisele. Kõnealused hinnangud toetavad komisjoni ettepanekut pikendada EFSI kestust ja suurendada selle mahtu. Kui võrrelda investeeringute mahtu SKPga, siis on Eesti täna avaldatud andmete kohaselt EFSIst enim kasu saav riik.

Komisjon avaldas oma aruande 14. septembril, Euroopa Investeerimispank kui komisjoni strateegiline partner esitas oma hinnangu 5. oktoobril. Viimasena esitas 14. novembril sõltumatu välishinnanguüleilmne raamatupidamisfirma EY. Kõigis kolmes hinnangus leiti, et EFSI on juba suurendanud rahastamise kättesaadavust ning kaasanud erakapitali. Samuti toodi neis välja valdkonnad, kus investeerimiskava võiks tõhustada.

„Investeerimiskava annab konkreetseid tulemusi ja on juba jõudnud Euroopa kodanike ja ettevõtjateni. Ettevõtjad saavad laiendada tegevust, palgata uusi töötajaid ning investeerida rohkem teadusuuringutesse ja arendustegevusse. Euroopa Investeerimispanga poolt EFSI raames heaks kiidetud projektidega võetakse 27 liikmesriigis kasutusele investeeringuid kokku 154 miljardi euro ulatuses ja nendega toetatakse peaaegu 380 000 väikeettevõtet. Kutsume liikmesriike ja Euroopa Parlamenti võtma viivituseta vastu EFSI 2.0 ettepaneku, et aidata meil toetada jätkusuutlikke investeeringuid ning suurendada tööhõivet ja kiirendada ELi majanduskasvu,“ märkis töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Eestis rahastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist Tallinna lennujaama ajakohastamist, mis hõlmab erinevaid investeeringuid eesmärgiga parandada keskkonna- ja ohutusnäitajaid, vähendades praegust ülekoormatust ja arvestades liiklusmahu edasist kasvu. Projekti väärtus on 30 miljonit eurot ning see peaks aitama kaasata ligikaudu 48 miljoni euro ulatuses investeeringuid.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamiseks on Euroopa Investeerimisfond kinnitanud 4 lepingut finantsvahendajatega (KredEx, Pohjola Bank, Swedbank). Rahastamise maht on kokku 66 miljonit eurot ja see peaks aitama kaasata üle 533 miljoni euro ulatuses investeeringuid. Seda toetust saavad kasutada ligikaudu 2100 väikeettevõtet ja idufirmat.

Eespool nimetatud kolme hinnangu peamisi järeldusi on juba käsitletud komisjoni ettepanekuspikendada EFSI kestust ja suurendada selle mahtu kaks korda, pikendades esiteks selle kasutamist 2020. aasta lõpuni ja suurendades investeeringute kogueesmärki 315 miljardilt eurolt vähemalt poolele triljonile eurole. Ettepanekus pannakse suuremat rõhku erasektori panusele ning suurendatakse projektide valiku läbipaistvust. ELi liikmesriikide majandus- ja rahandusministrid arutavad komisjoni ettepanekut oma 6. detsembri kohtumisel.

Lisateave 

29. novembri teatis Euroopa investeerimiskava: hinnang kinnitab toetust täitmisele“

Küsimused ja vastused seoses teatisega Euroopa investeerimiskava: hinnang kinnitab toetust täitmisele“ 

Euroopa investeerimiskava teabelehed, sealhulgas EFSI tulemused riigiti ja näited projektidest

EFSI projektide lehekülg

Investeerimisnõustamise keskuse veebisait

Investeerimisprojektide portaal

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis