Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti on digiarengult Euroopa Liidus esirinnas

25.02.2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi kohaselt on liikmesriigid teinud edusamme, kuid arengutempo on aeglustumas. Eesti on 28 ELi liikmesriigi hulgas 7. kohal ja kuulub kiireima digiarenguga riikide rühma.

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi sõnul on üha rohkem inimesi, ettevõtteid ja avalikke teenuseid liikumas digitaalsesse sfääri, kuid liiga paljudel neist on endiselt probleeme näiteks kiire internetiühenduse või piiriüleste e-valitsuse teenuste puudumise tõttu. Samuti on piiriülene ost ja müük sageli raskendatud. „Need probleemid tuleb lahendada ja see ongi meie digitaalse ühtse turu strateegia eesmärk. Esimesed strateegia raames tehtud ettepanekud käsitlevad e-kaubanduse ja ühenduvuse arendamist. Komisjon esitab kõik oma ettepanekud veel käesoleval aastal ja ma kutsun Euroopa Liidu riike üles neid kiiresti heaks kiitma. Komisjoni ettepanekud aitavad neil tunduvalt parandada oma digitaalset suutlikkust ja majandust,” sõnas asepresident Ansip.

ELi kui terviku digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks skaalal 0st 1ni on 0,52, mis on edasiminek võrreldes aastataguse tulemusega 0,5. Kõik ELi riigid peale Rootsi on oma tulemust parandanud. Jätkuvalt juhivad pingerida Taani, Madalmaad, Rootsi ja Soome.

2016. aasta indeksi järgi on Eesti üldine hinne 0,59. Eelmisel aastal oli Eesti näitaja 0,57. Sellega on Eesti 28 ELi liikmesriigi hulgas 7. kohal ning kuulub nende riikide rühma, kelle tulemused on üle ELi keskmise ja paranesid eelmise aastaga võrreldes kiiremini kui ELis tervikuna. Samasse rühma kuuluvad veel Taani, Saksamaa, Malta, Austria ja Portugal.

Avalike digiteenuste pakkumise ja kasutamise poolest on Eesti ELis esikohal. Samuti on eestlased oskuslikud digitehnoloogia kasutajad ning kasutavad agaralt erinevaid interneti pakutavaid võimalusi. Oluliselt on kasvanud internetis piiriüleseid oste tegevate eestlaste arv. Eesti suurimaks väljakutseks on digitehnoloogia integreerimine ettevõtjate poolt. See on olnud aeglane ning Eesti ettevõtjad alles hakkavad ära kasutama e-kaubanduse pakutavaid võimalusi.

Esimest korda võrdles komisjon Euroopa Liitu maailma mõne kõige digitaliseerituma riigiga (Jaapan, USA ja Lõuna-Korea). Ehkki lõplik aruanne rahvusvahelise digitaalse edukuse indeksi kohta avaldatakse 2016. aasta märtsi keskel, näitavad esialgsed tulemused, et ELi edukaimad riigid on tipus ka ülemaailmsel tasandil. Siiski peab Euroopa Liit tervikuna tunduvalt arenema, et maailmas juhtivale kohale tõusta.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis