Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti majapidamised liiguvad püsiühendustelt mobiilsele internetile

26.02.2016

Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansipi tutvustatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksist selgub, et kuigi Eesti kuulub kiirema digiarenguga riikide hulka, on siiski ka meil valdkondi, mis teevad vähikäiku. Üks neist on interneti püsiühendus, mille liidetud majapidamiste hulk on aastaga kahanenud, tõusuteel on aga mobiilse interneti kasutamine.

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) kohaselt on liikmesriigid teinud edusamme, kuid arengutempo on aeglustumas. Eesti on 28 EL-i liikmesriigi hulgas arengult 7. kohal.

DESI lükkab ümber arvamuse Eestist kui kõigiti internetiseerunud riigist: kuigi Eesti on Euroopa Liidus digitaalsete avalike teenuste valiku ja kasutamise poolest esirinnas, muutub pilt sootuks, kui vaadata internetikasutust äri hüvanguks ettevõtetes: online-kaubanduses on Eesti EL-is alles 19. kohal, ehkki Eesti turu väiksus eeldaks just paindlikku veebimüüki riigist väljapoole. Sotsiaalmeedia kasutamises äri edendamiseks on Eesti aga sootuks 25. kohal. Seega ei ole ettevõtted täit potentsiaali müügis ja turunduses nüüdseks normiks saanud kanalites veel saavutanud.

Seevastu on kõrgel tasemel eraisikute internetikasutus: uudiste lugemisel internetist on Eesti aktiivsuselt EL-i teine.

 

Loe edasi: uudised.err.ee