Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti longib ökoinnovatsioonis veel teiste riikide sabas

14.07.2017

Kuigi Euroopa Komisjon on Eestit kiitnud tugeva start-up-kultuuri poolest, mis võiks justkui olla soodne pinnas uuenduslikke tehnoloogiaid kasutavatele keskkonnasõbralikele ettevõtetele, on Eesti jäänud ökoinnovatsioonis teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest maha. Neljapäeval ja reedel kohtuvad Tallinnas Euroopa Liidu keskkonnaministrid, et arutleda muuhulgas, kuidas ökoinnovatsiooni edasi aidata.

Eesti on tõstnud teema eesistumise prioriteeti hulka, kuna senine tootmine ja tarbimine pole jätkusuutlik. “Praegu me toodame mingi hulga tooteid, tarbime neid ja lõpuks jõuavad need prügimäele. Kogu see prügi hulk ilmestab raisatud potentsiaali,” selgitas keskkonnaministeeriumi arendus- ja teadustegevuse nõunik Ivo Krustok.

Kõige värskematel, 2016. aasta andmetel on Eesti aga Euroopa Liidu 28 liikmesriigist ökoinnovatsiooni poolest 22. kohal. Kuigi meie positsioon on aegamööda paranenud, jääb see endiselt alla Euroopa Liidu keskmisele. Eesti kehvade näitajate peamised põhjused on komisjoni hinnangul ressursimahukas tööstus, asjaolu, et varases arenguetapis olevatel idufirmadel puudub võimalus saada stardiraha, ja ökoinnovatsiooniga seotud teemade vähene kajastamine meedias.

Loe edasi: uudised.err.ee