Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti korraldab EL-i eesistumiseks e-tervise konverentsi

18.01.2017

Eesti korraldab oma Euroopa Liidu eesistumise poolaastal 16.-18. oktoobrini Tallinnas ministrite tasemel e-tervise konverentsi.

Eesti jaoks on eesistumise ajal olulisemate teemade seas digitaalne turg, sh e-lahenduste ja infoühiskonna edendamine kõigis EL-i poliitikavaldkondades. Seetõttu tõstatab Eesti EL-i eesistumisel ka e-tervis teema, korraldades EL-i ministritele temaatilise konverentsi, millel pööratakse tähelepanu digitaalse siseturu põhimõtete rakendamisele tervishoius.

Eesti seab EL-i e-tervise koostöö eesmärgiks iga kodaniku õiguse ja võimaluse saada digitaalne ligipääs oma terviseandmetele ning lubada või piirata nende turvalist jagamist e-teenuste kasutamiseks.


Loe edasi: 
uudised.err.ee