Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti kaotas Euroopa Komisjonile kohtuvaidluse suhkrutrahvi üle

24.03.2017

Euroopa Liidu üldkohus otsustas, et puudub alus Eesti vaidlustatud suhkrutrahvi hagi läbivaatamiseks, mistõttu jääb otsus kehtima. Lisaks peab Eesti tasuma nii enda kui ka Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kohtuotsuses teatatakse, et asjaolusid, millel põhines Eesti Vabariigi poolt komisjonile saadetud taotlus muuta suhkruotsust, ei saa pidada uuteks ega olulisteks asjaoludeks.. Neil asjaoludel tuleb vaidlustatud akt tunnistada suhkruotsust kinnitavaks aktiks ning hagi tuleb vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

Loe edasi: uudised.err.ee