Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti kaebab Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse kohtusse

26.03.2015

Neljapäevasel valitsuse istungil arutatakse Eesti kohtusse pöördumist Euroopa Komisjoni vastu, sest viimane otsustas jätta Euroopa Liidu eelarvest katmata struktuurifondidega seotud Eesti kulud kogusummas 717 934 eurot.

Euroopa Komisjon võttis 16. jaanuaril 2015 vastu rakendusotsuse, mille kohaselt ei kaeta Euroopa Liidu eelarvest kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames. Euroopa Liidu eelarvest ei kaeta Eesti kulusid kogusummas 717 934 eurot, vahendab BNS.

Komisjon tegi finantskorrektsiooni, sest leidis, et Eestis ei olnud nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine nõudeaastatel 2009, 2010 ja 2011 kooskõlas liidu eeskirjadega.

 

Loe edasi: Majandus24