Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti juhtis Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve läbirääkimised kokkuleppeni

20.11.2017

18.11.2017

ELi nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid täna öösel Brüsselis kokkuleppele ELi 2018. aasta eelarves. Liidu tuleva aasta eelarve on 160,1 miljardit eurot ning lähtub otseselt ELi poliitilistest eesmärkidest. Kogu eelarveprotsessi ja lepituskohtumist Euroopa Parlamendiga juhtis ELi nõukogu eesistuja Eesti.

„Kokkulepe ELi 2018. aasta eelarves on kindlasti üks Eesti eesistumise suurimaid saavutusi. Kuude pikkune töö tasus end ära ning jõudsime tulemuseni, mis kindlasti aitab Euroopa Liitu edasi viia,“ ütles läbirääkimisi juhtinud Eesti rahandusministri eriesindaja ELi eelarve küsimustes Märt Kivine.

Ta lisas, et antud kokkulepe on ilmekas näide sellest, kuidas institutsioonide hea koostöötahe tagab edu. „Kokkulepitud eelarve lähtub ELi poliitilistest prioriteetidest ning arvestab liikmesriikide suutlikkust vahendeid rakendada. Samuti on jäetud piisavalt varusid, et reageerida muutuvale keskkonnale.“

ELi tuleva aasta eelarves on olulisel kohal ELi majanduskasvu ja tööhõive tugevdamine, samuti turvalisuse ja julgeoleku tagamine, sh rändekriisi mõjudega toimetulek.

Võrreldes 2017. aastaga suureneb eelarves näiteks ELi teadus- ja arendusprogrammi Horistont 2020rahastamine 8,4% ning piiriüleste taristuprojektide programmi Euroopa ühendamise rahastu eelarve 8%. Hüppeliselt kasvavad väljamaksed liikmesriikidele struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Kui kulukohustusi on 2018. aasta eelarves umbes samas mahus kui 2017. aastal (kasv 0,2%), siis väljamaksed (144,7 miljardit eurot) kasvavad võrreldes käesoleva aastaga 14%.

Eile hommikul alanud ELi nõukogu ja Euroopa Parlamendi lepituskohtumine ELi 2018. aasta eelarve küsimuses kestis kokku 18 tundi.

Allikas: eu2017.ee