Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti hakkab viimase EL-i liikmesriigina biokütustele üle minema

09.12.2016

Majandus- ja taristuminister saatis valitsusse vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kohustatakse vedelkütuse tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast allikast toodetud kütuseid ehk biokütuseid. Eesti on viimane liikmesriik, kes sellise kohustuse üle võtab.

Nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu taastuvenergia direktiivist, millega liikmesriigid peavad tagama, et aastaks 2020 kasutatakse transpordis vähemalt 10-protsendise energiamahu ulatuses biokütuseid.

Lätis ja Leedus moodustab taastuvast allikast toodetud kütuse osakaal nüüdseks viis protsenti, Soomes üle kümne protsendi. Eesti võtab kohustuse üle alles nüüd, viimase liikmesriigina.

„Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise suurendamisega transpordis saab vähendada transpordisektori sõltuvust imporditud naftast, mille puhul on energia varustuskindluse probleemid kõige teravamad, ja mõjutada transpordisektori kütuseturu muutumist keskkonnahoidlikumaks,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Loe edasi: uudised.err.ee