Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal toimuvatel kõrgetasemelistel kohtumistel tagavad tõlketeenuse Euroopa Komisjoni tõlgid

04.04.2017

03.04.2017

Täna külastab Tallinna Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi asepeadirektor Carlos Alegria, et allkirjastada halduskoostöölepe riigikantseleiga. Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat tagab tõlketeenused Eestis toimuvatel kõrgetasemelistel kohtumistel Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus.  

Ühtlasi kohtub asepeadirektor Eesti eesistumise korraldusmeeskonna juhi Piret Lilleväljaga, et saada ülevaade viimastest ettevalmistustest eesistumiseks. Nii nagu kõik eelmised eesistujariigid, vajab Eesti eesistumise ajal kvaliteetseid konverentsitõlketeenuseid. Samuti aitab suulise tõlke peadirektoraat koolitada eesistumisega seotud Eesti ametnikke.

„Täname Eesti ametnikke võimaluse eest saada infot selle kohta, kuidas kulgevad ettevalmistused Eestis toimuvateks kõrgetasemelisteks kohtumisteks ning sõlmida Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi ja Eesti vahel leping, mis reguleerib meie koostööd eesistumise ajal. Samuti oleme tänulikud suurepärase võimaluse eest olla partneriks Eesti ametnike koolitamisel. Meil on väga hea meel anda oma panus, et esimene Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus kujuneks edukaks,“ märkis asepeadirektor.

Hr Alegria kohtub ka suulise tõlke eriala üliõpilastega Tallinna Ülikoolis. Suulise tõlke peadirektoraat toetab Tallinna Ülikooli suulise tõlke magistriõpet, saates igal aastal Tallinna Ülikooli õpetama kogenud tõlkekoolitajaid, ning makstes rahalist toetust suulise tõlke magistrikursusele ja stipendiume tõlkeüliõpilastele. Lisaks käivad nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooli tudengid igal aastal Brüsselis õppevisiitidel. Tänu sellisele koostööle on Euroopa Komisjonil olnud võimalik tööle võtta piisavalt eesti keele tõlke.

Taust

Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat on suurim tõlketalitus maailmas. Ta pakub suulise tõlke teenust 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles, sh eesti keel, Euroopa Liidu institutsioonidele (Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu roteeruv eesistujariik, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Investeerimispank) ning Euroopa Liidu esindustele ja ametitele liikmesriikides ning mujal maailmas.

Suulise tõlke peadirektoraat pakub ainult konverentsitõlketeenuseid, kirjaliku tõlke tagavad teised talitused. Suulise tõlke peadirektoraadis töötab üle 500 koosseisulise tõlgi, lisaks sellele saab iga päev tööd 200–400 vabakutselist tõlki, et täita tõlkevajadused umbes 11 000 koosolekul aastas. Vabakutselised tõlgid võetakse tööle ligikaudu 3300 akrediteeritud tõlgi hulgast, kes on läbinud Euroopa Liidu institutsioonide vabakutselise tõlgi eksami.

Lisateave:

Lisainfot suulise tõlke kohta:

http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_et.htm

Kuidas saada tõlgiks:

http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/index_et.htm

Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat Facebookis:

https://www.facebook.com/Interpreting.for.Europe.SCIC?ref=hl

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis