Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2017

21.10.2016

Eesti jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel on parlamentaarne dimensioon, mis toob Eestisse 2017. aasta teisel poolel ja 2018. aasta esimesel poolel kõigi liikmesriikide rahvaesinduste ja Euroopa Parlamendi juhtivad poliitikud.

„Kavandame Riigikogus Eesti eesistumise ajaks töise ja tõsise programmi, et anda tulemuslik panus Euroopa küsimuste käsitlemisel,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Esmakordselt eesistuja kohuseid täites tuleb meil tegeleda teemadega, mis on Euroopa Liidus sisuliselt uued ja keerulised.“

„Eestil on üks eesistumine ja valitsus ning parlament peaksid siin teineteise tööd täiendama ja toetama,“ ütles ELAKi esimees Kalle Palling. „Meie jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus. Kindlasti keskendume teemade valikul muu hulgas Eesti tugevustele nagu seda on ühendused, andmete vaba liikumine ja jagamismajandus.“

Riigikogu juhatus kinnitas oktoobris eesistumise ajakava ja määras vastutavad komisjonid. Parlamentaarsete sündmuste koordineerivaks komisjoniks kinnitas juhatus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK).

Riigikogu viib Eesti eesistumise ajal läbi seitse kõrgetasemelist konverentsi

Eesti eesistumise parlamentaarsed sündmused saavad alguse 2017. aasta suvel toimuva Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste istungiga. Sündmuse sisuline ettevalmistus ja juhtimine toimub ELAKi eestvedamisel. Samuti on ELAKi korraldada COSACi täiskogu istungi toimumine 2017. aasta hilissügisel.   

Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents toimub Tallinnas 2017. aasta sügisel ning selle sisu ja korralduse eest vastutavad Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon.

Sügisel toimuvad ka majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal, mille eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon ning rahanduskomisjoni eestvedamisel parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.

Kuna Eesti eesistumisperiood on teisel poolaastal, siis korraldab Eesti 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ning peasekretäride istungi.

Kõigi parlamentaarse tasandi kohtumiste päevakorrad täpsustuvad eesistumise lähenedes.

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsus nihutas Eesti eesistujariikide järjekorras poole aasta võrra ettepoole. Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale. Riigikogu teeb eesistumise parlamentaarsete sündmuste ettevalmistamisel koostööd trio liikmete Bulgaaria (2018. aasta I poolaasta eesistuja) ja Austriaga (2018. aasta II poolaasta eesistuja).

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest saab lähemalt lugeda siin.

Allikas: Riigikogu