Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti Euroopa Liidu eesistumise eelarve jääb planeeritud piiresse

30.09.2016

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise läbiviimiseks kulub planeeritult 75 miljonit eurot, mis jaguneb aastate 2015-2018 vahel. Eesistumise pool aastat varasemaks nihkumine ei suurendanud selle eelarvet.

“Eesistumise eelarve ei ole läinud suuremaks, kuid pidime eelarve varasemaks tulnud eesistumise pärast aastate lõikes üle vaatama. Kuna eesistumine toimub 2017. aastal, siis enamik eelarvest läheb käiku järgmisel aastal. Samas 2018. aastasse jääb vaid 3,3 miljonit eurot varasema 40 asemel,” selgitab Piret Lilleväli, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade asedirektor, kes juhib eesistumise ettevalmistusi ja läbiviimist.

Sellel aastal mõjutas eelarvet planeeritust kiirem lisainimeste leidmine ja nende ettevalmistamine. Samas saab nende töö läbi koos eesistumisega ehk pool aastat planeeritust varem.

Eelarve jagunemine on jäänud sarnaseks varasemaga – suurima osa eesistumise eelarvest moodustavad kulud personalile ja ürituste läbiviimisele.

Eesti pidi olema Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2018. aasta esimeses pooles Ühendkuningriigi järel. Pärast Ühendkuningriigi eesistumisest loobumist nihkus Eesti eesistumine pool aastat varasemaks. Seega on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta teises pooles. See tähendab, et Eesti ametnikud ja ministrid suunavad Euroopa Liidu liikmesriikide esindajaid ühiste otsuste suunas.

Eesti Euroopa Liidu eesistumise eelarve kujunemisest saab täpsemalt lugeda siin.

Allikas: eesistumine.ee