Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti esitab Euroopa Kohtusse hagi suhkru eest makstud tasu tagasisaamiseks

19.02.2015

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel esitada hagi Euroopa Kohtusse, et saada Euroopa Liidult vähemalt osaliselt tagasi 34,3 miljonit eurot suhkru üleliigse laovaru eest makstud tasu.

Eesti leiab, et Euroopa Komisjon on rikkunud mitmeid asutamislepingust tulenevaid õiguse üldpõhimõtteid nagu hea halduse ja liidu tegevuse õiguspärasuse põhimõtet ning see on kaasa toonud liidu alusetu rikastumise.

Eesti pidi Euroopa Liiduga liitumisel tasuma nn trahvi erinevate kaupade üleliigsete laovarude eest. Kuna Euroopa Liidu Üldkohus tühistas Euroopa Komisjoni otsuse muude põllumajandustoodete kui suhkru üleliigsete varude kindlaksmääramise kohta, tagastas komisjon Eestile ühenduse eelarvesse tasutud 2012. aasta lõpuks 6 584 000 eurot. Samale otsusele viidates on Eesti taotlenud ka suhkru üleliigse laovaru eest tasutud 34,3 miljoni euro tagastamist. Komisjon teatas detsembris 2014, et ei rahulda Eesti taotlust ning seega on Eestil võimalik pöörduda Euroopa Kohtusse.

Hagi esitamist toetab Euroopa Kohtu seisukoht, et Euroopa Komisjon ei täitnud omapoolset kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud.

Suhkru üleliigse laovaru eest on Eesti tasunud kokku 34,3 miljonit eurot ehk 75 protsenti määratud kogusummast 45,7 miljonit eurot. 25 protsenti määratust oli Eestil lubatud jätta endale kulude katteks, mistõttu ei tulnud seda liidu eelarvesse maksta.

Hagi esitamisega on Eesti Vabariik ära kasutanud kõik võimalused suhkru üleliigse laovaru eest ühenduse eelarvesse tasutud summa tagasisaamiseks.

Hagi tuleb esitada käesoleva aasta 5. märtsiks.

Allikas: Vabariigi Valitsus