Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti elanike positiivne suhtumine ELi on jätkuvalt tõusuteel

19.02.2019

Täna esitleti Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit, milles lisaks institutsioonide usaldusväärsusele käsitletakse ka Eesti inimeste väärinfotaju ja usaldust meedia vastu.

Uuringust selgus, et Eesti elanike positiivne suhtumine Euroopa Liitu on jätkuvalt tõusuteel ning jõudnud viimase nelja aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa Liitu suhtub positiivselt 45%, neutraalselt 45% ja negatiivselt 9% küsitletutest. Eesti elanike toetus Euroopa Liidule kasvab ning on üle ELi keskmise.

Meediakanalitest usaldatakse enim traditsioonilisi meediavorme nagu raadio (66%) ja televisioon (65%). Ka trükimeediat usaldab üle poole elanikest (55%), internetti veidi vähem (42%). Kõige vähem usaldatakse sotsiaalvõrgustikke (22%).

Valeuudistega arvavad kokku puutuvat ligikaudu pooled eestimaalastest ja kolmveerand eurooplastest. Nii Eesti elanikud kui ka eurooplased on keskmiselt samapalju nõus sellega, et nad pigem oskavad ära tunda uudiseid, mis ei peegelda tegelikkust või on valed. Üldiselt peab valeuudiseid Eestis probleemiks alla poole eestimaalastest, samas kui eurooplaste seas on vastav arv lausa 71%. Samas peab aga koguni 66% eestimaalastest valeuudiseid ohuks demokraatiale.

Institutsioonidest usaldavad Eesti elanikud kõige rohkem politseid (83%), seejärel kohalikke omavalitsusi (63%), Eesti Vabariigi valitsust (54%) ja Euroopa Liitu (53%). Kõige vähem usaldatakse erakondi (18%).

Eesti riigi kõige põletavamaks probleemiks peetakse hinnatõusu, inflatsiooni ja elukallidust – 44% Eesti elanikest arvab nii. Teiseks valupunktiks on tervishoid ja sotsiaalkindlustus, mille tõstis esile 35% vastanutest.

Lisateave

Uuringu korraldas Euroopa Komisjoni tellimusel rahvusvaheline uuringufirma Kantar Emor 2018. aasta sügisel. Uuring toimus 8. novembrist kuni 22. novembrini, kokku 34 riigis. Eestis viidi küsitlus läbi 8. novembrist 20. novembrini. Kokku küsitleti 1009 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Eurobaromeetri standarduuring nr 90 – rahvuslik aruanne (Eesti)

Pressiteade 21.12.2018

Eurobaromeetri standarduuring nr 90

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis