Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti eesmärk eesistumisel on tegeleda e-tervisega

16.06.2017

Eesti soovib eesistujamaana tegeleda elektrooniliste terviseandmete riikideülese kasutamise ja rakendamisega.

Eesti soovib oma eesistumisel tuua Euroopa terviseministrite arutellu küsimuse, kuidas tagada terviseandmete turvaline ja vaba liikumine, kirjutatakse sotsiaalministeeriumi blogis. Terviseandmete turvalisuse ja privaatsuse küsimus ei tähenda aga, et andmeid peaks kaitsma nende kasutamise eest. Eelkõige loodetakse leida lahendusi andmete turvaliseks rakendamiseks.

2017. aastal korraldatud Eurobaromeetri järgi on 70 protsenti Euroopa kodanikest nõus oma terviseandmeid jagama. 65 protsenti neist tervishoiutöötajaga, 21 protsenti uuringuteks avalikule sektorile, 14 protsenti uuringuteks erasektorile ning 5 protsenti kommertskasutusse. Üle poole vastanutest soovib ligipääsu oma terviseandmetele internetis, samas kui digitaalseid andmeid on kasutanud viimase aasta jooksul vaid 18 protsenti vastanutest.

Loe edasi: postimees.ee