Juulist algav Eesti Euroopa Liidu eesistumine on suuresti seotud digivaldkonnaga. Kokku tuleb Eestil poole aasta jooksul käsitleda umbes viitsadat teemat, millest poolesajal on seos digivaldkonnaga või vajaks see esiletoomist. Ühe olulisema teemana soovitakse algatada arutelu andmete vaba Euroopa Liidus liikumise üle.

„Üha rohkem on Euroopas juttu sellest, et majanduse arengut ja teenuste kasutamismugavust silmas pidades peaks teenuseid olema võimalik piiriüleselt paremini kasutada. Igapäevane asjaajamine eri liikmesriikide pankade või muude erasektori teenusepakkujatega võib olla takistatud regulatsioonide tõttu, mis puudutavad andmete ühest kohast teise liigutamist. Teenused võivad isegi mõlemas riigis olemas olla, ent andmete vahetamist ei toimu,” ütles riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi digipoliitika nõunik Margus Mägi.

Loe edasi: Eesti Päevaleht