Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti alustab ELi 2018. aasta eelarve läbirääkimiste juhtimist nõukogu ja europarlamendi vahel

13.07.2017

Täna kohtuvad Brüsselis liikmesriike esindava Euroopa Liidu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindajad, et arutada esimest korda üheskoos Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve projekti. Läbirääkimisi juhib rahandusministri eriesindaja Märt Kivine.

„Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve tulude ja kulude edukas heakskiitmine on Eesti eesistumise üks prioriteetseid ülesandeid,“ ütles Märt Kivine. „Liikmesriike esindava nõukogu seisukoht annab kindla aluse, mille põhjal leppida kokku selline 2018. aasta ELi eelarve, mis viiks liitu edasi. Nõukogu teeb kooskõlas oma üldiselt kokkuhoidliku lähenemisega eelarvele ettepaneku suunata ressursid kõige suurema lisaväärtusega valdkondadele.”

Liikmesriikide suursaadikud leppisid kolmapäeval kokku ELi nõukogu ühises seisukohas 2018. aasta ELi eelarve projekti suhtes. Nõukogu seisukoht 2018. aastaks näeb kuludes kohustuste võtmiseks ette 158,9 miljardit eurot. Väljamaksete tegemiseks EL eelarvest on järgmisel aastal kavandatud 144,4 miljardit eurot, mis on 7,4 protsenti enam kui tänavu.

Nõukogu seisukohas on oluline rõhuasetus meetmetel, mille eesmärk on stimuleerida töökohtade loomist ja majanduskasvu, tugevdada julgeolekut ning tegeleda rändeküsimusega.

Nõukogu soovib 2018. aasta eelarves panustada majanduse arukasse ja kaasavasse kasvatamisse, nähes kohustuste võtmiseks ette 76,5 miljardit eurot, mida on 2 protsenti rohkem kui tänavu. Sealhulgas soovib nõukogu suurendada eraldisi kohustuste võtmiseks Euroopa ühendamise rahastus ligi 4 protsenti, nii et üleeuroopalisi transpordi-, energia- ja sidevõrke toetataks 2,7 miljardi euroga.

Euroopa abifondile enim puudust kannatavate inimeste jaoks oleks nõukogu ettepaneku järgi järgmisel aastal ette nähtud 556,9 miljonit eurot. Veerandi võrra kasvab eraldis väljamakseteks struktuuri- ja investeerimisfondidest, kuna regionaalpoliitika on liikmesriikides edukalt käivitunud. Maksed suurenevad märkimisväärselt, kuna 2014.–2020. aasta eelarveperioodi programmide rakendamine on pärast ettevalmistavaid aastaid saavutanud täie hoo.

Allikas: eu2017.ee