Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti ajakirjanikele tutvustati eesistumisega seonduvat

28.06.2017

Eile, 27. juunil toimus Kultuurikatlas Eesti ajakirjanikele mõeldud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemaline infopäev, kus Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning eesistumise korralduse juht Piret Lilleväli tutvustasid eesistumise prioriteete ja korralduslikku poolt.

Klen Jääratsi sõnul on Eesti eesistumise kõik neli prioriteeti määrava tähtsusega, kuid eriti oluliseks peab ta turvalisuse küsimust. „Kindlasti on turvalisus üks olulisemaid teemasid ja seda eriti viimaste aastate valguses,“ sõnas Jäärats viidates nii terrorismile kui ka rändekriisile. Majanduse seisukohast on Jääratsi sõnul üks olulisi aspekte tagada Euroopale ühtne energiaturg, Eestile aga on oluline, et saaksime enda energiaturu liita täielikult Euroopa süsteemi. Euroopa siseturu toimimise nimel on prioriteediks ka Euroopa-üleste äriühingute ning kutsekvalifikatsioonide temaatika. Samuti rõhutas Jäärats, et eesistumise ajal on tulemas suured arutelud keskkonna valdkonnas ja seda eriti nüüd, mil Ameerika Ühendriigid otsustasid kliimakokkuleppest lahti öelda.

Eesti eesistumise sisulised prioriteedid on:

  • Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
  • Turvaline ja kaitstud Euroopa
  • Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine
  • Kaasav ja kestlik Euroopa

Eesti korraldustiim on eesistumiseks valmis

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist on Riigikantseleis ette valmistatud alates 2012. aastast. Ülevaate eesistumise korraldusliku poole pealt andis eesistumise korralduse juht Piret Lilleväli, kelle kinnitusel käivad küll veel viimased ettevalmistused, kuid suures plaanis on Eesti valmis vastu võtma eesistujariigi vastutusrikast rolli. „Oleme juba 2012. aastast tasapisi eesistumist ette valmistanud ning oleme valmis võtma Maltalt üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli,“ kinnitas Lilleväli lisades, et eesistumine on kahtlemata nii poliitiline kui ka majanduslik investeering Eesti tulevikku. „Me paneme end maailmakaardile, meid tuntakse rohkem ning tänu sellele tuleb ka Eestisse rohkem inimesi, kes saavad meie riigiga tuttavaks. Ma olen kindel, et investeering eesistumise korraldusse õigustab ennast,“ sõnas Lilleväli.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve on 74,9 miljonit eurot. „Kui vaatame Läti ja Leedu kogemusi eesistuja rollis, siis uuringud on kinnitanud, et mõlema riigi puhul ületasid eesistumisega seotud tulud kulusid ning sama loodame ka Eesti puhul,“ rääkis Lilleväli.

Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 1. juulist kuni 31. detsembrini, mille raames viiakse ellu ka ulatuslik kultuuriprogramm nii Eestis kui ka välismaal. Kultuurse avalöögi aga saab eesistumine juba 29. juunil Tallinnas Vabaduse Väljakul toimuva avakontserdiga .

Vaata Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimuvaid üritusi.

 

Allikas: eu2017.ee