Esita küsimus elik@nlib.ee

Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine

11.08.2017

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digitaaltegevuskava

Digitaalne eesistumine: digilahendused mõjutavad meie ühiskonna kõiki tahke. Olgu tegu mullaharimise või kosmoseuuringutega, maailma tulevik on digitaalne! Viimase 20 aasta jooksul on Eesti näinud, millist mõju avaldab ühiskonnale digitaliseerimine. Palju nimetavad nüüd Eesti eesistumist „digitaalseks eesistumiseks“, sest me soovime näidata digitaliseerimise eeliseid kõigile eurooplastele. Me anname endast parima, et nendele ootustele vastata, ja digitaalse eesistumise nime vääriline olla.

Digipoliitika

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise vaatleb digiühiskonna loomise erinevaid aspekte igas nõukogu koosseisus, sest Euroopa digitaalse tuleviku loomine nõuab tegutsemist kõigis poliitikavaldkondades. Digitaalse ühiskonna ehitamine mõjutab meie elu kõiki tahke – alates tööst ning lõpetades, haridus-, tervishoiu- ja justiitssüsteemidega.

Digiüritused

Eesistujana on Eesti roll leida ühisosa poliitiliselt teravates küsimustes ning olla vahendaja ja läbirääkija kõigi liikmesriikide vahel. Koos loome ühtsema ja tugevama Euroopa, otsides üksmeelt ja lahendusi.

Digipärand

Koos Euroopa Liidu Nõukogu ja eesistujariikide kolmikusse kuuluvate Bulgaaria ja Austriaga käivitasime digitaalse eesistumise algatuse, millel on kaks peamist eesmärki. Esiteks, vähendada paberdokumentide mahtu eesistuja töös, ja teiseks, edendada elektroonilise identiteedi kasutamist nii nõukogu sekretariaadi kui ka eesistumise tööprotsessis. Selle algatuse vilju saavad maitsta tulevased eesistujad.

Eesti eesistumise digipoliitikas keskendutakse järgmistele tähtsamatele teemadele:

  • andmete vaba liikumine – andmete vaba liikumine on digitaalse ühiskonna arenemiseks hädavajalik
  • nutikas majandus – kiire, kvaliteetne ja kättesaadav internetiühendus on nutika, andmepõhise majanduse lahutamatu osa
  • e-kaubandus – e-kaubanduse ja e-teenuste areng avardab eurooplaste valikuvõimalusi
  • e-valitsemine – avalikud e-teenused lihtsustavad ka piiriülest asjaajamist
  • usaldus ja julgeolek – usaldus ja julgeolek on digitaalse ühiskonna arenguks hädavajalikud

Loe Eesti eesistumise digipoliitika täisteksti ja vaata digivaldkonnaga seotud üritusi (inglise keeles).

Allikas: eu2017.ee