Esita küsimus elik@nlib.ee

Bulgaaria saadikute ootused eesistumiselt: võrdne ja üksmeelne Euroopa Liit

08.01.2018

Bulgaaria valitsus on teatanud, et soovib ELi Nõukogu eesistujariigina eelkõige saavutada liikmesriikide seas üksmeelsuse julgeoleku- ja rändeküsimustes.

Samuti loodab Bulgaaria parandada ühenduse konkurentsivõimet ja Lääne-Balkani riikide lõimumist Euroopa Liitu.

Euroopa Parlamendis Bulgaariat esindavad saadikud rõhutavad, et eesistujariigina tuleb teha tööd kompromisside nimel.

„Bulgaaria tahab ELi Nõukogu eesistujana teha kõik selleks, et säiliks Euroopa ühtsus ja tugevneks koostöö ühiste eesmärkide nimel,“ ütleb Andrey Kovatchev Euroopa Rahvapartei fraktsioonist. Samuti loodab Kovatchev, et Bulgaaria eesistumine aitab kiirendada Lääne-Balkani riikide vastuvõtmist Euroopa Liitu.

Svetoslav Malinov märgib, et Bulgaaria eesistumise prioriteedid on varem kokku lepitud Eesti ja Austriaga – eesistujariikidega enne ja pärast Bulgaariat. Küll aga loodab Rahvapartei liige, et Bulgaarial õnnestub eesistujana tõmmata tähelepanu mõnele uuele poliitilisele algatusele, mida praegu ELi tegevuskavas pole.

Võrdne elatustase

„Eesistujariigina tuleb Bulgaarial võtta kindel seisukoht kõige tähtsamatel teemadel – migratsioon, ELi välispiiride kaitse ning drastiline elatustaseme erinevus Lääne- ja Ida-Euroopa vahel,“ sõnab Angel Dzambazki Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioonist.

„Eduka eesistumise jaoks on oluline edasiminek kodanikke puudutavates sotsiaalküsimustes,“ ütleb Sergei Stanishev. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige rõhutab, et 2021. aastal jõustuva ELi pikaajalise eelarve läbirääkimistel tuleb tähelepanu pöörata elatustaseme võrdsustamisele Euroopa Liidus. Väljakutsena mainib ta ELi varjupaigasüsteemi reformi.

Liberaalide ridadesse kuuluva Filiz Hyusmenova sõnul on Bulgaariale tähtis konkurentsivõimeline Euroopa, mis suudab üksmeelselt tegelda ühiste probleemide lahendamisega ning tugevdada usku ELi toimimisse.