Esita küsimus elik@nlib.ee

Brüsselis tutvustatakse kultuuriministritele uut audiovisuaalteenuste direktiivi

31.05.2016

Täna, 31. mail toimub Brüsselis Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istung, millel tutvustatakse ministritele uut audiovisuaalteenuste direktiivi. Istungil on kavas ka esimene poliitiline mõttevahetus sel teemal. Eestit esindab kohtumisel kultuuriminister Indrek Saar.

Kehtivat Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendatakse seoses muutuva meediamaastiku ja sellega seonduvate poliitikatega. Seega pole tegemist päris uue direktiiviga ning Euroopa Komisjon avaldas muudatuse ettepaneku 25. mail k.a.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Euroopa Komisjoni ettepanek direktiivi muutmiseks tervitatav ja Eesti üldjoontes toetab komisjoni ettepanekut. „See on oluline samm Euroopa audiovisuaalvaldkonna regulatsioonide nüüdisajastamisel ning aitab kaasa mitmete kitsaskohtade  lahendamisele kiiresti muutuval meediamaastikul,“ märkis Saar. Näiteks soovitakse eelnõuga ühtlustada alaealiste kaitse reegleid televisiooni ja nõudevideo* vahel ning ühtlustatakse reklaamireegleid.

Teemasid on ka muid. Ministrite kohtumisel kinnitatakse järeldused, mis puudutavad Euroopa Digitaalraamatukogu Europeana rolli Euroopa digitaalse kultuuripärandi kättesaadavusel, nähtavusel ja kasutamises. Europeana on Euroopa Komisjoni algatatud veebiteenus, mis vahendab ühe portaali kaudu Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid.

Spordi valdkonnas peetakse mõttevahetus spordijuhtimise teemadel ning võetakse vastu nõukogu järeldused spordieetika, läbipaistvuse ja hea juhtimistava tõhustamise kohta suurtel spordiüritustel. Ministrite kohtumine lõpeb dialoogiga spordivõistluste korraldajatega koostöö teemadel suurürituste korraldamisel ning selles arutelus osaleb lisaks kultuuriministrile ka Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Euroopa Liidu haridus-, noorte-, spordi- ja kultuurinõukogu kohtub kaks korda aastas, mais ja novembris.

 

Allikas: Kultuuriministeerium