Esita küsimus elik@nlib.ee

Brüsselis allkirjastati poliitiline tegevuskava Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimiseks Euroopa mandriosa võrguga aastaks 2025

29.06.2018

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki jõudsid täna Brüsselis kokkuleppele poliitilises tegevuskavas, mille eesmärk on  sünkroniseerida Balti riikide elektrivõrgud Euroopa mandriosa võrguga aastaks 2025.

President Jean-Claude Junckeri sõnul võttis tema juhitav komisjon juba oma ametiaja alguses eesmärgiks integreerida Balti riikide elektrivõrgud täielikult ülejäänud Euroopaga. „See on meie kohustus ning vajalik nii Balti riikidele kui ka liidule. Oleme teinud tööd konsensuse saavutamiseks ning nüüd sellisele konsensusele ka alla kirjutanud. Käesolevas tegevuskavas seame täieliku sünkroniseerimise tähtajaks 2025. aasta. Kui inimesed tegutsevad sünkroonselt, töötavad asjad hästi. Täna oleme tunnistajaks projektile, mille raames tegime koostööd ühise eesmärgi nimel. Kannatlikkuse, pingelise töö ja kompromissi otsimisega suutsime leida euroopaliku lahenduse, mis rajaneb solidaarsusel ja tugevdab meie liitu,“ märkis president Juncker.

Riigijuhid tänasid vastavate riikide energeetikaministreid, energialiidu eest vastutavat komisjoni asepresidenti Maroš Šefčoviči ja energiapoliitika volinikku Miguel Arias Cañetet ning kõiki teisi asjaosalisi hästi sujunud ettevalmistustöö eest ning kordasid veel kord, et projekti õnnestumiseks on otsustava tähtsusega Euroopa ühendamise rahastu toetus.

Täna heaks kiidetud tegevuskavas määratakse kindlaks protsess ja esitatakse konkreetne lahendus Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks Euroopa mandriosa võrguga 2025. aastaks. Tegevuskavaga nähakse ette, et kui 2018. aasta septembris saadakse roheline tuli Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava käsitlevalt kõrgetasemeliselt töörühmalt, algatavad Poola ja Balti riikide ülekandesüsteemi haldurid ametliku menetluse, mida haldab Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E).

Baltimaade piirkond, mis varem oli ühendamata energiasaar, on nüüd Euroopa partneritega ühendatud hiljuti rajatud elektriliinide kaudu: Baltimaid ühendab Poolaga LitPol Link, Rootsiga NordBalt ning Soomega Estlink 1 ja Estlink 2. Need projektid said võimalikuks ja viidi ellu tänu ELi toetusele. Ent ajaloolistel põhjustel töötab Balti riikide elektrivõrk ikka veel sünkroonselt Venemaa ja Valgevene ühendelektrisüsteemiga. Balti riikide elektrivõrgu desünkroniseerimine nendest süsteemidest ning sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on energialiidu loomisel oluline poliitiline prioriteet.

Lisateave

Poliitiline tegevuskava

MEMO/18/4285 – Küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht

Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi 22. märtsi 2018. aasta ühisavaldus Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimise kohta

EL inveseerib Balti riikide sünkronisserimisprojektiOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• (18. aprill)

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis