Esita küsimus elik@nlib.ee

Brüssel kavatseb peagi tulla avalikkuse ette mahuka Euroopa Kaitsefondi plaaniga

30.11.2016

Ajalehe Financial Times andmetel on Brüsselil kavas peagi tulla avalikkuse ette plaaniga suurendada kiirkorras kulutusi küberturvalisusele, sõjalaevadele ja droonitehnoloogiale. Tegemist on osaga Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud Euroopa Kaitsefondist, mida asutakse looma ajal, kui tulevane USA president Donald Trump on nõudnud NATO liitlastelt senisest suuremat panust riigikaitsesse.

Ettepanek on jätkuks liikmesriikide poolt langetatud otsusele süvendada kaitsealast koostööd ning suurendada koordineerimist, et tugevdada Euroopa terrorismivastast võimekust ning välispiire, vahendasid FT ja Euobserver.

Komisjoni plaanid sisaldavad ka piiriüleste riigikaitsehangete suurendamist ning senisest suuremat rõhku pannakse ühiste standardite juurutamisele relvastuse ja muu varustuse vallas. Hetkel tehakse umbes 80% riigikaitset puudutavatest hangetest riiklikul tasandil.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni poolt esitletavas ettepanekus avaldatakse soovi suurendada Euroopa võimekust nii maal, õhus, merel kui ka kosmoses, erilise tähelepanu all on küberkaitse ja luureinfo kogumine.

Loe edasi: uudised.err.ee