Esita küsimus elik@nlib.ee

Brexit: päevakorras Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused

06.03.2017

02.03.2017

Pärast Ühendkuningriigis toimunud referendumit tunnevad nii riigis elavad ELi kodanikud kui mujal ühenduses resideeruvad britid ebakindlust oma tulevase staatuse pärast. Ühendkuningriigi valitsus on seni keeldunud ELi kodanike õiguste selgesõnalisest garanteerimisest. Samuti on viimasel ajal kõlamas väited, mille järgi on liidu kodanikel muutunud raskemaks Ühendkuningriigis alalise elamisloa taotlemine. Teema oli täiskogul arutelul kolmapäeval, 1. märtsil.

Briti parlamendi ülemkoda toetas kolmapäeval ELi kodanike õigust jääda riiki pärast viimase lahkumist Euroopa Liidust. Samas pole Ühendkuningriigi valitsus pärast referendumit kordagi andnud tagatisi 3,1 miljoni ELi kodaniku tulevase staatuse osas. Valitsus on seisukohal, et lubaduste andmine võib kahjustada läbirääkimisi ELis elava 1,2 miljoni briti tuleviku osas.

Samuti on Ühendkuningriigist saabumas aina rohkem teateid, et ELi kodanikel on võrreldes varasemaga tunduvamalt raskem riigis taotleda alalist elamisluba. Mitmel juhul on palutud riigist lahkuda seal aastaid elanud inimestel.

Saadikute seisukohad

Kolmapäeval toimunud täiskogu debatil viitas saadik Claude Moraes (S&D, UK) 85-lehekülje pikkusele ankeedile, mis Ühendkuningriigis alalist elamisluba taotledes tuleb täita ja märkis, et pärast referendumit on 28 protsendil juhtudest taotlus tagasi lükatud või puudulikuks tunnistatud.

„Mul ei jää aega rääkida murtud südametest ja läbitungimatust bürokraatiast, kuid meil tuleb küsida, kas tegemist on Ühendkuningriigi poliitikaga või nende inimeste ja perede, kelle eest me peame seisma, hoolimatusega,“ rääkis Moraes. Ta lisas, et kuigi parlament plaanib tõendite kogumiseks korraldada kuulamisi, saab koheseid samme astuda Euroopa Komisjon.

„Nagu paljud teised saadikud saan ka mina siiraid e-kirju inimestelt nii Ühendkuningriigist kui mujalt Euroopast. Need on meie arstid, õed, poepidajad, tudengid, õpetajad ja teiste ametite esindajad, keda ei saa kasutada poliitilistes tehingutes,“ lausus Catherine Bearder (ALDE, UK).

Anthea McIntyre (ECR, UK) sõnas, et peaminister Theresa May väärtustab ELi kodanike panust. „Just seepärast on Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike staatuse kindlustamine peaministri jaoks prioriteet. Igasugune viivitus nende garantiideni jõudmisel tuleneb ajastamisest ja protseduurilistest põhjustest, asi ei ole poliitilises tahtes.“

Õigus teada oma tulevast staatust

Õigusküsimuste eest vastutav volinik Věra Jourová ütles istungitesaalis, et seni, kuni Ühendkuningriik on ELi liige, kehtivad kõik õigused ja kohustused. „Olen vägagi kursis, et Ühendkuningriigis elavad ELi kodanikud on mures oma tulevaste õiguste pärast. Nad väärivad teadmist, et millised saavad nende õigused olema pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ja sama käib 27 liikmesriigis elava briti kodaniku kohta.“

Brexiti mõju on Euroopa Parlamendi jaoks oluline teema ja seega on ekspertide osavõtul toimumas eri valdkondi puudutavad kuulamised. Viimati leidis arutelu aset siseturu- ja tarbijakaitse komisjonis, kui mitmed kõnelejad tõstsid esile eelseisvate lahkumiskõneluste keerukust.

Rotterdami Erasmuse ülikooli professor Fabian Amtenbrink oli seisukohal, et kõige tõenäolisemaks tulemuseks saab olema laiaulatuslik kaubanduslepe. „Vabakaubanduslepete jaoks ei ole olemas ühtset mudelit,“ lisas ta.

Allikas: europarl.europa.eu