Esita küsimus elik@nlib.ee

Avanes taotlusvoor „EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine”

17.05.2016

Avanes järjekordne taotlusvoor „EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine” 2016. aastal.

Taotlusvooru eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis. Avalduste esitamise tähtaeg on 31. mai 2016.

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri  alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku kaasrahastamise osas;
  • mitmeaastaste projektide puhul ainult 2016. aastal toimuvaid tegevusi.Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
  • projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
  • taotlejate professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
  • projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
  • projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
  • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Taotlus tuleb esitada Kultuuriministeeriumile projektitoetuse vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai.

Allikas: Kultuuriministeerium