Esita küsimus elik@nlib.ee

Audit: enamik Junckeri fondi investeeringutest on läinud EL-i vanadesse riikidesse

04.02.2019

Euroopa Kontrollikoda leidis oma auditis, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ehk nn Junckeri fondi investeeringutest enamik on läinud euroliidu suurematesse ja vanematesse liikmesriikidesse. Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni hinnangul ei ole kriitikal alust ja investeeringuid tuleb hinnata suhtes majanduse suurusega.

Eestis on nn Junckeri fondi laenutagatistest hoogu saanud näiteks Muhu Pagarid ja Tallinna lennujaam. Rohkem kui 100 miljoni euro suurune tagatis on aidanud investeerida üle miljardi euro. Euroopa Kontrollikoda leiab oma auditis, et raha liigub suuremates kogustes vanasse Euroopasse, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“EFSI fondi kaasrahastuste geograafiline jaotus ei olnud piisavalt tasakaalustatud. Suuremalt jaolt jõudsid investeeringud mõnesse suuremasse ja kauem Euroopa Liitu kuulunud liikmesriiki, kus on hästi arenenud ja aktiivsed riiklikud tugipangad ning institutsioonid,” rääkis kontrollikoja liige Leo Brincat.

Loe edasi: err.ee