Esita küsimus elik@nlib.ee

Asekantsler Mart Laanemäe arutas Prantsuse Euroopa asjade riigisekretäriga kahepoolset koostööd

20.05.2015

Välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe kohtus eile Pariisis Prantsuse Euroopa asjade riigisekretäri Harlem Désir’iga, kellega vahetati mõtteid nii rahvusvaheliste kui kahepoolsete aktuaalsete teemade üle.

Kohtumisel peatuti pikemalt Euroopa Liidu migratsiooni küsimustel. Laanemäe sõnul on Eesti ja Prantsusmaa ühisel seisukohal, et põgenike probleemi peab Euroopa Liidus ühiselt lahendama. Laanemäe ja Désir jagasid arvamust, et Euroopa Komisjoni ettepanekut kvootide osas tuleb põhjalikult läbi vaadata.
Laanemäe ja Désir arutasid kohtumisel ka Euroopa Liidu kliima- ning energiapoliitikat. Asekantsler Laanemäe rõhutas gaasi- ja elektritaristu arendamise olulisust, et kaotada energiasaared ja luua ühtne Euroopa Liidu energia siseturg. Kolleegid olid ühel meelel kliimamuutuste vastu võitlemisse panustamise osas. Laanemäe sõnul peab Pariisis allkirjastatav protokoll seadma selged ja õiguslikult siduvad kohustused kliimamuutuste leevendamiseks, mis aitaksid saavutada üleilmse keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C jäämise eesmärgi. “Eesti toetab eesmärki jõuda ülemaailmse kliimakokkuleppe allkirjastamiseni 2015. aasta lõpus,” märkis asekantsler.

Asekantsler Laanemäe sõnul on Eesti ja Prantsusmaa kahepoolsed suhted viimastel aastatel tihenenud paljudes valdkondades. „Meil on head sidemed nii kaitse, kultuuri kui majanduse vallas ning toimiv koostöö nii Euroopa Liidus kui teistes rahvusvahelistes organisatsioonides,“ märkis Laanemäe. Kolleegid tõdesid, et koostöö süvendamise potentsiaali on nii energeetika, e-teenuste kui transpordi sektoris. Rail Balticust rääkides rõhutas Laanemäe selle olulisust mitte ainult regiooni konkurentsivõime tõstmiseks, vaid ka julgeolekupoliitilistel kaalutlustel. „Oleme valmis omalt poolt tutvustama Rail Balticut kui uut kaubaveokanalit laiemalt Prantsusmaa tööstusringkondadele, eksportööridele ja logistikasektori esindajatele,“ lisas asekantsler Laanemäe.

Samuti oli kohtumisel arutlusel Riias 21.-22. mail toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine ning viimased arengud Ukrainas ja suhetes Venemaaga.

Allikas: Välisministeerium