Esita küsimus elik@nlib.ee

Allikad: Poola karistamise teema tekitas Euroopa Komisjonis lõhe

08.06.2018

Väljaanne Politico kirjutab, et palju kriitikat pälvinud Poola kohtureformi puudutav vaidlus pole tekitanud mitte ainult tüli Brüsseli ja Varssavi vahel, vaid teema on toonud kaasa ka lõhe Euroopa Komisjoni juhtide seas.

Politico allikateks olevad Euroopa Liidu ametnikud ja diplomaadid selgitasid, et vaidluse peamisteks osapoolteks on ühelt poolt Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja tema endine kabinetiülem, praegune Komisjoni peasekretär Martin Selmayr ning teiselt poolt Komisjoni asepresident Frans Timmermans, kes on seni olnud ka Poola suhtes tehtava kriitika juhtfiguuriks.

Allikate sõnul on Selmayr ja Juncker valmis loobuma plaanist kasutada Poola vastu Euroopa Liidu lepingu 7. artiklit, mis käsitleb õigusriigialaseid rikkumisi.

Tegu oleks nagunii enneolematu otsusega ning lisaks vajab selle artikli täies mahus kasutamine – näiteks liikmesriigi hääleõiguse piiramine või EL-i toetuste kärpimine – liikmesriikide ühehäälset otsust.

Kuna mõned liikmesriigid on juba teatanud, et nemad Poola karistamist sellisel viisil ei poolda, leiavad ka Selmayr ja Juncker, et artikli kasutamine võib tuua kaasa EL-i lõhestava hääletustulemuse ning lõppkokkuvõttes ei saaks sellega ka survestada Poolat oma kohtureformi kurssi muutma. Seega soovivad nemad pigem dialoogi ja läbirääkimiste jätkumist Varssaviga.

 

Loe edasi: err.ee