Esita küsimus elik@nlib.ee

Allikad: Brüssel võib teha ettepaneku rakendada Poola suhtes sanktsioone

21.12.2016

Euroopa Komisjon võib kolmapäeval toimuval eurovolinike kolleegiumil teha liikmesriikidele ettepaneku rakendada Poola suhtes sanktsioone seoses kriitikat pälvinud konstitutsioonikohtu reformiga. Tegemist oleks esimese korraga, kui Euroopa Liidu ajaloos selline ettepanek tehakse.

Allikate kinnitusel on Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri algatusel lisatud kolmapäevase kolleegiumi päevakorda küsimus, mida võtta ette Poola valitsuse soovimatusega peatada vastuoluline justiitssüsteemi reform, kirjutab Euobserver.

Poola ja EL-i suhted hakkasid jahenema 2015. aasta novembris, mil riigis võimule saanud erakonna Õigus ja Õiglus (PiS) valitsus asus allutama oma kontrollile konstitutsioonikohut ja riigimeediat.

Eelmise aasta detsembris vastu võetud konstitutsioonikohtu töökorra muudatused sisaldavad reeglit, mis nõuab kohtult juhtumite menetlemist kronoloogilises järjekorras, sedamööda, kuidas asjad on kohtusse jõudnud.

Teine muudatus ütleb, et otsuse jõustumiseks peab seda toetama kahekolmandikuline enamus, varem oli nõutud lihthäälteenamus. Teine muudatus nõuab otsuse jõustumiseks 13 kohtuniku kvoorumit.

Konstitutsioonikohus ise kuulutas märtsis muudatused põhiseadusvastaseks. PiS omakorda lükkas tagasi kohtu hinnangu.

Muudatused halvasid kohtu tegevuse. Enam ei ole võimalik seada juhtumeid tähtsuse järjekorda ega kontrollida uusi seadusi, mille võimuerakond on läbi surunud.

Komisjon, mis on mures Poola konstitutsioonikohtu tegevuse halvanud valitsuse sammude pärast, käivitas jaanuaris pärast muudatusi nn õigusriigi menetluse, mille eesmärk on kaitsta EL-i väärtusi, sealhulgas seaduste austamist. EL esitas 1. juunil Poolale põhiseaduskohtu muudatuste asjus ka ametliku hoiatuse.

 

Loe edasi: uudised.err.ee