Esita küsimus elik@nlib.ee

Algab ELi 2018. aasta eelarve lepituskohtumine ELi nõukogu ja europarlamendi vahel

17.11.2017

Täna koguneb Brüsselis Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu eelarve formaadis (eelarve Ecofin), mille raames leiab aset ELi nõukogu ja Euroopa Parlamendi lepituskohtumine ELi 2018. aasta eelarve küsimuses. Nõukogu positsiooni esindab eesistujamaa Eesti.

„Nõukogu ettepanek on parlamendi omast tagasihoidlikum, mis on tavapärane. Lahknevus ei ole eelnevate aastatega võrreldes suurem, prioriteetides oleme ühel meelel ning kõigi huvides on, et kokkulepe sünniks,“ ütles ELi 2018. aasta eelarve pealäbirääkija ning Eesti rahandusministri eriesindaja ELi eelarve küsimustes Märt Kivine.

Kivise sõnul on liikmesriike esindav nõukogu arvestanud oma ettepaneku tegemisel ELi eelarve täitmise suutlikkust ja prognoose 2018. aastaks, samuti pidanud oluliseks säilitada piisavalt võimekust, et reageerida pidevalt muutuvale keskkonnale.

Nii nõukogu kui ka parlament lähtusid ettepaneku tegemisel Euroopa Komisjoni kevadel esitatud eelnõust, mille kohaselt võiks ELi 2018. aasta eelarve suurus olla 160,6 miljardit eurot. Nõukogu ehk liikmesriigid leppisid kokku, et see võiks olla ligikaudu 1,8 miljardi euro võrra väiksem. Euroopa Parlament sooviks aga komisjoni ettepanekust hoopis 2 miljardi euro võrra suuremat eelarvet.

Üldiselt on nõukogu ja parlamendi sisulised prioriteedid sarmad. Nendeks on ELi konkurentsivõime (teadus- ja arendustegevus, hõive, majanduskasv, üleeuroopalised võrgustikud jm), rändekriisi lahendamine ja selle mõjudega tegelemine.

Lepituskomitee koosneb ELi nõukogu liikmetest või nende esindajatest ja võrdsest arvust Euroopa Parlamenti esindavatest liikmetest. Ühise teksti vastuvõtmine toimub nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa Parlamendi esindajate häälteenamusega.

Eelarve Ecofini juhib Eesti kui ELi nõukogu eesistujamaa esindajana Märt Kivine, kes määrati ametisse rahandusministri ettepanekul ja valitsuse otsusel aprillis. Tegemist on ELi aastaeelarve läbirääkimiste puhul tavapärase praktikaga, mida on teinud ka näiteks Rootsi, Leedu, Slovakkia.

Tänasel eelarve Ecofinil peetavad kõnelused tähistavad tegelikult ELi eelarve kuudepikkuse läbirääkimiste protsessi lõppvooru. Komisjon tuli välja oma ettepanekuga maikuus, tuginedes mitmeaastasele finantsraamistikule (MFF), nõukogu jõudis selle pinnalt oma positsioonis kokkuleppele juunis ja parlament oktoobris.

Kui täna kokkuleppele ei jõuta, siis esitab Euroopa Komisjon uue eelnõu, mille läbirääkimised kestavad tõenäoliselt paar nädalat.

 

Allikas: eu2017.ee