Esita küsimus elik@nlib.ee

8. aprill 2005 “Kodanike põhiõiguste ja -vabaduste kaitse Euroopa Liidus”

8. aprillil kell 11.00 – 13.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Kodanike põhiõiguste ja -vabaduste kaitse Euroopa Liidus” Riigikohtu kohtunik, õigusteaduste doktor Julia Laffranque ning Justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse nõunik Anneli Külaots

Infopäeval keskenduti peaasjalikult Euroopa põhiõiguste hartale – selle sisule ja eesmärgile.
Põhiõiguste harta kirjutati Euroopa Liidu institutsioonide poolt ametlikult alla 7. detsembril 2000. aastal Nice`is. Euroopa Tulevikukonvent lisas selle Euroopa põhiseaduse lepingusse – nii moodustab põhiõiguste harta põhiseaduse lepingu teise osa. Praegu ei ole harta juriidiliselt siduv dokument, kuid ta koostati selliselt, et teda oleks võimalik juriidiliselt siduvaks muuta või integreerida aluslepingutesse.
—————————————————————————
KOKKUVÕTE:
Infopäeval registreeriti kokku 11 teemakohas kõnet ja 17 küsimust, millest üks esitati Julia Laffranque´le adresseerituna e-posti vahendusel. Kaks küsimust esitati vene keeles.
Helistajaid huvitasid järgmised küsimused:
1)  kuidas EL kaitseb oma kodanike õigusi;
2) kuidas hakkavad praktikas põhiõiguste kaitse üle peetavates vaidlustes suhestuma Euroopa Kohus, Euroopa Inimõiguste kohus ja siseriiklikud kohtud;
3)  mida põhiõiguste harta täpsemalt sisaldab, mis tähtsus on sellel üksisikule;
4)  mida kujutab endast ombudsmani institutsioon ja mis juhtudel saab tema poole pöörduda.
 
Vastavad Justiitsministeeriumi ametnik Anneli Külaots ja Riigikohtu kohtunik Julia Laffrangue.