Esita küsimus elik@nlib.ee

5G võrk: kuidas muuta see Euroopa kasvumootoriks

02.06.2017

5G mobiilsidevõrgu kasutuselevõtt Euroopa Liidus võib luua kuni kaks miljonit töökohta. Võrgu käivitamisel on äärmiselt oluline koostöö liikmesriikide vahel, ütlevad saadikud.

Omavahel suhtlevad autod õnnetuste ärahoidmiseks, telekirurgia, otseülekandes virtuaalreaalsus: need ja paljud teised uuenduslikud teenused nõuavad ülikiiret internetiühendust ja madalat latentsusaega. Järgmise põlvkonna sidestandard 5G teeb selle võimalikuks.

Kuid 5G võrgu väljaehitamine nõuab suuri investeeringuid telekomiettevõtetelt ning omapoolse panuse peavad andma valitsused. Viimastel tuleb uute võrkude tarbeks aegsasti eraldada raadiosagedusalad ning teha omavahel koostööd, et tagada koordineeritud edasiliikumine. Samuti on riikide kujundada investeerimissõbralik õigusruum.

Neljapäeval, 1. juunil, avaldas parlament täiskogul toetust Euroopa Komisjoni koostatud 5G kasutuselevõtu tegevuskavale. Saadikud rõhutasid liikmesriikide vahelise koostöö olulisust, et hoida ära 4G võrgu käivitamisel esinenud hilinemised. Neljanda põlvkonna võrgu käimalükkamisel osutus peamiseks probleemiks vabade sagedusalade puudus.

„5G võrgu eesmärkide täitmisel on kõige olulisemal kohal investeeringud. Lisaks tuleb lihtsustada õiguslikku raamistikku ning tagada paindlikud kaasinvesteerimisvõimalused ja pikaajaline kindlustunne,“ ütleb Rahvapartei fraktsiooni kuuluv raportöör Michał Boni.

Poolat esindava saadiku sõnul peab sagedusalade eraldamine käima koordineeritult. „Liikmesriikidel tuleb hoiduda erisuunalistest otsustest ja lahendustest.“

Ühtlasi kutsus parlament Euroopa Komisjoni üles töötama välja strateegia 5G võrgu rahastamiseks.

Komisjoni hinnangul võib 5G võrgu eduka käivitamisega kaasneda kahe miljoni uue töökoha loomine. Prognoosi kohaselt peaks 5G võetama kasutusele 2020. aastast ning linnad, suuremad teed ja olulisemad raudteevõrgud oleksid kaetud 2025. aastaks.

Loe lisaks täiskogu pressiteatest.

Kolmapäeval täiskogul hääletuse läbinud eraldi resolutsioonis rõhutavad saadikud vajadust pöörata tähelepanu Euroopa tööstuse digiteerimisele.

Allikas: europarl.europa.eu