Esita küsimus elik@nlib.ee

50 organisatsiooni kirjutas avaliku kirja autoriõiguse reformi plaani vastu

17.10.2017

57 inimõiguste ja meediavabaduse organisatsiooni kirjutas Euroopa Komisjoni presidendile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Nõukogule avaliku kirja, milles palusid võtta autoriõiguse reformi eelnõu kavast välja artikkel 13, mis näeb ette sisutuvastusfiltrite kasutamise internetiplatvormidel, et filtrid tunneksid automaatselt ära kasutajate üles laetud autoriõiguste rikkumised.

Eesti hakkab sel nädalal juhtima autoriõiguse reformi arutelusid Nõukogu intellektuaalomandi töörühmas ning eeldatavasti novembri lõpus hääletab reformi eelnõu üle Euroopa Parlamendi õiguskomisjon. Avaliku kirjaallkirjastanud organisatsioonid leiavad aga, et praegu eelnõusse plaanitud sisutuvastusfiltrite kasutuselevõtt plaanitud kujul rikuks väljendusvabadust, mis on ette nähtud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

“Ettepanek põhjustaks sellist seaduslikku ebakindlust, et internetiteenuste pakkujatele ei jää muud valikut kui monitoorida, filtreerida ja blokeerida Euroopa Liidu kodanike teabevahetust,” kirjutavad organisatsioonid, kelle hinnangul poleks internetiplatvormidel võimalik oma uusi sisutuvastuse kohustusi täita, ilma kodanike põhiõigusi ülemääraselt piiramata.

Loe edasi: err.ee