Esita küsimus elik@nlib.ee

40 aasta eest lepiti kokku Euroopa otsevalimistes

21.09.2016

Euroopa Parlament on ajas oluliselt muutunud – vähese võimuga esindusfunktsiooni täitvast assambleest on saanud inimeste elu mõjutava õigusloome kujundaja. Üheks oluliseks hetkeks sellel teel oli 1976. aasta 20. september, kui liikmesriikide ministrid leppisid kokku Euroopa Parlamendi otsevalimiste korraldamises. Kolm aastat hiljem toimunud esimesed üldvalimised andsid saadikutele demokraatliku legitiimsuse oma volituste edasiseks suurendamiseks.

EP liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevale aktile andsid 40 aasta eest allkirjad üheksa toonase liikmesriigi esindajad. Akti eelnõu esitas 1975. aastal Euroopa Parlament.

Kui parlamendi koostatud eelnõus oli saadikute arvuks pakutud 355, siis ministrite poolt allkirjastatud lõpptekstis oli parlamendiliikmeid 410. Kui EP pakkus esimeste otsevalimiste kuupäevaks 1978. aasta maid, siis allkirjad saanud tekstis täpset kuupäeva kirjas ei olnud.

Esimesed Euroopa valimised plaaniti siiski korraldada 1978. aasta mais-juunis, kuid kuna mitmes liikmesriigis jäi otseste ja üldiste valimiste akti ratifitseerimine venima, toimusid valimised lõpuks 1979. aasta juunis.

Euroopa Ühenduste liikmeteks olid sel ajal Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik. Kreekas liitus 1981. aastal ja samal aastal toimusid valimised ka seal.

Kodanike parlament

„Oleme täiesti teadlikud asjaolust, et tänases Euroopas paistavad paljud teemad tunduvamalt olulisemad kui üks institutsiooniline küsimus. Saame väga hästi aru, et peame keskenduma inflatsioonile, töötusele ja probleemidele rahanduses,“ lausus parlamendi president Georges Spénale ministritele akti allkirjastamisel 1976. aastal.

„Tänane kuupäev, 20. september, saab olema suur päev Euroopa Ühenduste jaoks, kus nüüdsest on Euroopa riikide kõrval tee avatud Euroopa kodanikele,“ sõnas Spénale.

Assamblee otsevalimiste võimalus oli juba kirjas 1952. aastal Pariisis sõlmitud aluslepingus. Kuid esialgu eelistasid liikmesriigid saata Euroopa Parlamentaarsesse Assambleesse esindajad oma rahvusparlamentidest.

Nimetus Euroopa Parlament võeti kasutusele 1962. aastal.

Allikas: europarl.europa.eu