Esita küsimus elik@nlib.ee

3. juuni 2008 “Euroopa Liidu reformimine – kas tõhusamaks ja demokraatlikumaks?”

Teisipäeval, 3. juunil kella 13.30-15.30 vastas tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Euroopa Liidu reformimine – kas tõhusamaks ja demokraatlikumaks?” Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Oodatud olid kõik küsimused, mis puudutasid Lissaboni lepet, Euroopa Liidu välispoliitikat, turvalisust, institutsioonide ja otsustusprotsesside toimimist, demokraatiat ja läbipaistvust.

Infopäeva ajendanud uus Euroopa Liidu reformileping ehk Lissaboni lepe muudab Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. Lepingu jõustumiseks peavad selle ratifitseerima kõik 27 liikmesriiki. Eestis läheb eelnõu riigikogus teisele ja ühtlasi ka viimasele lugemisele 11. juunil. Oodatav lepingu jõustumisaeg on 1. jaanuar 2009.

Lissaboni lepingu eesmärk on muuta Euroopa Liit demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks ning tõhusamaks ja suutlikumaks ülemaailmsete probleemidega tegelemisel.

—————————————————
KOKKUVÕTE:

Kahe tunni jooksul võttis euroinfo telefoniga ühendust 6 helistajat, kes kokku esitasid 20 küsimust.
Helistajad olid huvitatud Lissaboni lepingu eesmärgist ja selle seotusest põhiseaduslepinguga, muudatustest ELi institutsioonides ja välispoliitikas ning ratifitseerimisest liikmesriikides. Lisaks küsiti Lissaboni lepingut käsitlevate ja tutvustavate materjalide olemasolu ja kättesaadavuse kohta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson vastamas helistajate küsimustele.

Suur tänu vastajale!