Esita küsimus elik@nlib.ee

27. septembril toimub Tallinnas rahvusraamatukogus Euroopa 2013. aasta tööhõivepäevi tähistav töömess

25.09.2013

Töömess on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad infot töötamisvõimalustest nii Eestis kui ka Euroopas. Eesmärk on anda võõrsile minejatele võimalikult palju informatsiooni elamis-, töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Euroopas riikides.

Messil anname Eesti ja Euroopa tööandjatele võimaluse ennast tutvustada ning meeskonda uusi töötajaid leida ning tutvustame Eesti Töötukassa teenuseid ja võimalusi. Töömessil osaleb üle 25 tööandja nii Eestist kui ka Euroopast, kes teevad esmased intervjuud töölesoovijatega juba messi ajal – seetõttu on hea, kui huvilistel on kaasas oma CV. Ettekannetega esinevad EURES võrgustiku esindajad Norrast, Hollandist, Rootsist, Tšehhist, Lätist, Saksamaalt, Itaaliast ja Soomest.

Samuti osalevad messil asjakohaste ettekannetega töötukassa head partnerid (maksu- ja tolliamet, haigekassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, Eesti Europassi keskus, MTÜ Living for Tomorrow), kellelt külastajad saavad terve messipäeva vältel huvipakkuvat infot.

Töömess haarab 27. septembril pea kogu Rahvusraamatukogu. Erinevad tegevused toimuvad nii suures kui väikeses konverentsisaalis, nurgasaalis, kuppelsaalis kui ka seminari- ja nõupidamisteruumides.

Kuulmispuudega inimesed saavad messil peetavatest ettekannetest ja töötubadest osa viipekeele tõlgi abil – kuna kõigi erinevates kohtades toimuvate ettekannete juurde ei ole võimalik tõlki korraldada, tuleb tõlketeenuse vajajatel eelnevalt omavahel kokku leppida, milliseid ettekandeid kuulata soovitakse. Täpsem info viipekeele teenuse kohta tuleb vahetult enne messi ja messil kohapeal.

Sissepääs messile on tasuta, uksed on avatud kell 11-18.

Vaata lisainfot www.toomess.ee

Allikas: Postimees, avalik uudisvoog