Esita küsimus elik@nlib.ee

26. aprill 2001 “Euroopa Liidu ja Eesti raha tulevik”

26. aprillil 2001 oli kõigil huvilistel kella 11.00-13.00 võimalik helistada tasuta telefoninumbril 800 3330 ning esitada küsimusi Riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Kalle Jürgensonile ning Eesti Panga juhtivatele Euroopa Liidu ekspertidele Anu Univerile ja Tõnu Mertsinale. Käsitletav temaatika on Euroopa Liit ja Eesti raha tulevik.

 

Küsida võis kõike, mis puudutas:
– Euroopa Liidu ühisraha eurot
– eurole üleminekut liikmesriikides
– euro mõju Eestile
– euro sularaha käibele tulekuga käibelt kaduvate valuutade nt. Saksa marga või Soome marga vahetamisega seonduvat
– millal ja kus saab Eestis euro sularaha näha ning kuidas teha kindlaks, et tegu pole võltsinguga
– kas ja kui, siis millal võtab Eesti euro kasutusele.

 

Üritus korraldati koostöös Eesti Pangaga.
———————————————————————-
KOKKUVÕTE:
Infopäeva raames võttis telefoniga ühendust 33 helistajat, kes esitasid kokku 187 küsimust.
Küsimused olid seotud Eesti krooni käibelt kadumise, rahavahetuse ning üldise elu kallinemisega Eestis ühisraha kasutusele võtmisest tulenevalt. Helistajaid huvitas ka, kas eurodele üleminekut Eestis küsitakse ka rahva käest referendumil.

 

Näiteks küsimuse puhul, mida tähendab euro sularaha kasutusele tulek Eesti jaoks, on Eesti Panga seisukoht järgmine:
Eesti kroon ei kao ja käibib Eestis endiselt seadusliku maksevahendina. Ka Eesti rahasüsteemis tervikuna ei toimu lähema nelja-viie aasta jooksul mingeid põhimõttelisi muudatusi.
Eesti majandusele mõjub eurotsooni riikide üleminek ühisrahale pigem soodsalt kui ebasoodsalt. Otsest ja kiiret mõju 12 riigi eurole üleminekul Eesti eluolule ja majandusele ilmselt ei ole, ent pikemas perspektiivis mõjub see, et Eesti suurima välismajanduspartneri – Euroopa Liidu – majandusruum ühtlustub ning tugevneb, kindlasti soodsalt ka Eesti majandusele.

 


Helistajat kuulamas Anu Univer ja Tõnu Mertsina. Kalle
Jürgenson peab vajalikuks ka küsimuse kirjapanemist.