Esita küsimus elik@nlib.ee

22. november 2000 “Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika ning selle mõju Eestile pärast liitumist Euroopa Liiduga”

22. novembril 2000 oli kõigil huvilistel kella 11.00-14.00 võimalik helistada tasuta telefoninumbril 800 3330 ning esitada küsimusi sotsiaalministrile Eiki Nestorile ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Toomas Vilosiusele. Sotsiaalministeeriumist vastasid avalikkuse küsimustele veel ministeeriumi nõunik Lauri Leppik, sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja ning sotsiaalkindlustuse ja -toetuste osakonna juhataja Merle Malvet. Käsitletav temaatika oli Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika ning selle mõju Eestile pärast liitumist Euroopa Liiduga.

 

Küsida võis kõike, mis puudutas:
– pensione ja sotsiaaltoetusi EL-s
– töötajate vaba liikumist EL-s ning töötajate kaitset ja õigusi
– Eesti läbirääkimisi sotsiaalpoliitika peatükis EL-ga
– milliseid oma norme hakkab EL meile ette kirjutama või on seda juba teinud.
———————————————————————
KOKKUVÕTE:
Infopäev osutus väga populaarseks. Inimesed, kes helistajate rohkuse tõttu liinile ei pääsenud, helistasid ka infopäevale järgnenud tööpäeval.
Kokku registreeriti 22.-23. novembril euroinfo telefonil ligi 300 küsimust.
Kõige enam huvitas helistajaid, kas EL-ga liitudes tõusevad pensionid.
Pensionid tõusevad peale Euroopa Liiduga liitumist põhimõtteliselt samadel alustel, nagu nad on tõusnud enne liitumist s.t. pensionimäärade tõstmine on seadusandja pädevuses. Pensionide suurendamisel arvestatakse aga loomulikult seda, kui suured on maksudest laekuvad tulud. Üks põhjuseid, miks Eesti soovib EL-iga liituda, on Eesti majandusliku heaolu tõus ning siit tulenevalt riigi tulude kasv, mis võimaldab suurendada ka pensione .
Euroopa Liit on sätestanud, et pensionid ja enamik sotsiaaltoetusi (lapsepuhkus, töötus, tööõnnetus, invaliidsus- ja toitjakaotushüvitised) peavad ulatuma vähemalt 40 protsendini meeslihttöölise keskmisest palgast. Üldine heaolu tõus ja ühtlustumine ELis tagab ka pensionide ja sotsiaaltoetuste tõusu.

 


Euroopa Liidu mõju Eesti pensionipoliitikale arutavad
Sotsiaalministeeriumist Eiki Nestor, Lauri Leppik, Merle Malvet ja Riho Rahuoja.