Esita küsimus elik@nlib.ee

213 päeva eesistumiseni: sisuprogramm kogub jõudsalt liha luudele

30.11.2016

Täna, 29. novembril 32. korda kogunenud eesistumiskomisjon arutas põhjalikumalt, kuidas edeneb töö eesistumise sisuprogrammi ja kalendriga. Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat (ELS) koos ministeeriumitega on vaadanud läbi sajad EL Nõukogus arutlusel olevad ja tulevad teemad. Detsembris koondab ELS ministeeriumite ettepanekud prioriteetideks ja esitab jaanuaris valitsusele arutamiseks. Samal ajal asuvad ministeeriumid koostama ligi 500 teemalehte ehk ülevaadet kõigist eelnõudest ja algatustest, millega Eesti kui eesistuja tegeleb: nende eesmärkidest, arutelude seisust, liikmesriikide arvamustest jms.

Eesistumiskomisjon kiitis teemalehtede nimekirja heaks, kuid seda tuleb järgmise poolaasta jooksul täiendada ja muuta sõltuvalt sellest, kuidas Malta kui Eestile eelnev eesistuja edeneb liikmesriikide ühiste otsuste poole suunamisega. Valitsus vaatab teemalehed üle ning kiidab heaks järgmise aasta juunis.

Sisuprogrammi ja eesistumise Eesti sündmuste teemade sügavamaks avamiseks saavad ministeeriumid tellida mõttekodadelt ja teadusasutustelt analüüse. Need peaksid käsitlema EL-i päevakajalisi teemasid, mis tulevad arutlusele ka Eesti eesistumise ajal. ELS ootab ministeeriumitelt tellimuste ideekavandeid  9. detsembriks.

Kalender liikmesriikidesse ja Brüsselisse

Homme saadetakse liikmesriikidele ja EL-i institutsioonidele laiali esimene versioon nii Brüsselis kui ka Tallinnas toimuvate kõrgetasemeliste kohtumise kalendrist.

Tallinnas Kultuurikatlas toimub järgmise aasta juulist oktoobri keskpaigani 11 mitteametlikku EL-i ministrite kohtumist ning kuni seitse kõrgetasemelist rahvusvahelist konverentsi, kuhu oodatakse ligikaudu 2500 osalejat. Konverentside teemadeks on ministeeriumid pakkunud muu hulgas andmete vaba liikumist digitaalsel ühisturul, Euroopa tuleviku energiaturgu, e-tervist, EL-i eelarvepoliitikat jne. ELS täpsustab veel ministeeriumitega konverentside sisu ja aega, seetõttu ei kajastata kõrgetasemelisi konverentse poliitilise kalendri esimeses versioonis.

Poliitilist kalendrit täiendatakse vajadusel veel märtsis ning lõplik kalender jõuab avalikkuseni vahetult enne eesistumise algust järgmise aasta juunis.

Üldisesse sündmuste kalendrisse pääsevad positiivse taotluse korral ka organisatsioonid ja ühendused, kes soovivad korraldada eesistumise sisuprogrammiga haakuvaid üritusi. Kuigi nende ürituste toetamiseks ei ole ette nähtud raha eesistumise eelarves, saab neid kalendrisse hõlmates rahvusvaheliselt esile tõsta. Millised eesistumisega seotud üritused jõuavad kalendrisse, otsustab ELS koostöös valdkonna spetsialistidega ministeeriumitest.

Eesistumise mitteametlike kõrgetasemeliste kohtumiste ja sündmuste juurde kuulub tavapäraselt eesistujariiki tutvustav kultuuri- ja elamusprogramm, mida Eestis saab siduda läheneva riigi 100. sünnipäevaga. Eesistumiskomisjon sai esimese ülevaate ka ideedest, kuidas muuta Eestisse saabuvate väliskülaliste tööreis meeldejäävaks elamuseks siinsete noorte säravate talentide, kulinaariakultuuri ning ekskursioonidega, mis räägivad Eestist.

Lisapuhkused

Personaliküsimustest arutas eesistumiskomisjon lisapuhkuste määramist. Järgmise aasta algusest jõustub avaliku teenistuse seaduse muudatus, mille kohaselt on riigitöötajal õigus saada tasustatud lisapuhkust, juhul kui ta töökoormus suureneb oluliselt 2017. aastal eesistumise tõttu. „Teiste eesistujate kogemus näitab, et paljudel ametnikel oli perioode, kus tööpäevad venisid ka 14-tunniseks või töönädal 6-päevaseks,“ märkis eesistumise personalijuht Kristi Täht.

Sõltuvalt töökoormuse tõusust ja pingelisusest võib ametiasutus töötajale määrata kuni kümme lisapuhkuse päeva.

Lisaks sai eesistumiskomisjon ülevaate muutustest teema- ja töörühma juhtide ja asejuhtide ning kõneisikute nimekirjades.

Kuna eesistumiseni on jäänud ainult veidi enam kui pool aastat ning alanud on kõige pingelisem ettevalmistuste aeg, siis koguneb eesistumiskomisjon veel üks kord detsembris enne aasta lõppu.

Allikas: eesistumine.ee