Esita küsimus elik@nlib.ee

21. veebruar 2002 “Eesti keel ja kultuur Euroopa Liidus”

Neljapäeval, 21. veebruaril 2002 kell 11.00-13.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Eesti keel ja kultuur Euroopa Liidus”  kultuuriminister Signe Kivi, Kultuuriministeeriumi välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna nõunik Eike Eller, meedia- ja autoriõiguse osakonna juhataja Peeter Sookruus, Haridusministeeriumi poliitikaosakonna keeletalituse juhataja Tõnu Tender ja keelepoliitika nõunik Jüri Valge.
Küsida võis kõike Euroopa Liidu keele- ja kultuuripoliitika ning liitumise mõjude kohta eesti keelele ja kultuurile.
Üritus korraldati koostöös Kultuuri- ja Haridusministeeriumiga.
——————————————————————–
KOKKUVÕTE:
Kahe tunni jooksul esitas 15 helistajat ligi 40 küsimust. Võimalust suhelda vastajatega elektrooniliselt euroinfo telefoni kodulehekülje kaudu kasutas üks inimene – Indiana Ülikoolist, Bloomingtonist.
Peamiselt huvitas helistajaid, kas liitudes Euroopa Liiduga saab ka eesti keelest liidu ametlik keel ning kas ja milliseid programme viiakse läbi eesmärgiga tutvustada liikmes- ja kandidaatriikide erinevaid keeli ja kultuure. Paar helistajat tundsid huvi ka eesti keele õigekirja küsimuste vastu.
Näiteks küsiti: Kuidas Euroopa Liidus olek mõjutab Eesti murrete arengut ja õpetamist?
Jüri Valge, Haridusministeeriumi keelepoliitika nõunik, vastas järgmist: “Euroopa Liidus on jätkuvalt peetud tähtsaks väikese kasutajaskonnaga keelte kaitset, nende staatuse tõstmist. Ka murded on suhteliselt väikese kasutajaskonnaga keeled. See mõtteviis, mis Euroopa Liidu maades murrete suhtes on juba praegu olemas, levib koos liikmeks saamise lähenemisega üha rohkem ka Eestisse (juba praegu on olemas riiklik programm lõunaeesti keele ja kultuuri toetamiseks ning koostatavas eesti keele arendamise strateegias käsitleb üks osa eesti keele allkeelte, k.a murrete probleeme). On võimalik, et EL liikmena on Eestil rohkem raha murdeid puudutavate programmide elluviimiseks”.

 


Eike Elleri vastus helistaja küsimusele pakub huvi ka kolleegidele
Haridusministeeriumist (vasakult: Tõnu Tender, Jüri Valge;
Kultuuriministeeriumist Peeter Sookruus, Signe Kivi).