Esita küsimus elik@nlib.ee

21. märts 2003 “Ühinemisleping Euroopa Liiduga”

Esmaspäeval, 21. aprillil kella 14.00-16.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil kõikide helistajate küsimustele Ühinemislepingu kohta Euroopa Liiduga Välisministeeriumi asekantslerid eurointegratsiooni küsimustes Alar Streimann ning juriidilistes ja konsulaarküsimustes Marina Kaljurand.
Asekantslerid oli valmis tutvustama nii Ühinemislepingu sisu kui tähendust. Kahe tunni jooksul vastati küsimustele lepingupeatükkide ning selle kohta, milleks kohustab leping Eestit ja millised õigused see meile annab.Ühinemisleping Euroopa Liiduga kirjutati Ateenas alla kolmapäeval, 16. aprillil. Eesti nimel oli lepingule alla kirjutamas EV President ja välisminister. Ühinemislepingu eelnõu valmis EL-ga peetud läbirääkimiste tulemuste põhjal. Pärast allakirjutamist järgnes ühinemislepingu ratifitseerimisprotsess kõikides liikmes- ja liituvate riikide parlamentides. Eestis eelnes Riigikogus ratifitseerimisele rahvahääletus.
——————————————————————
KOKKUVÕTE:
Kahe tunni jooksul vastasid Välisministeeriumi asekantslerid Alar Streimann ja Marina Kaljurand kokku 12 helistaja 54 küsimusele.
Kõige enam küsiti üldiselt muutuste kohta liitumisel Euroopa Liiduga, samas ka setude staatuse kohta (kokku 24 küsimust). 11 küsimust puudutas ettevõtlust ja tolle nii EL sisese kui väliskaubanduse puhul. Helistajaid huvitas ka halli passiga inimeste olukord – kas seoses EL-ga liitumisega midagi muutub ning millised õigused laienevad ka neile; töötajate vaba liikumine ning muud sotsiaalküsimused (kokku 9 küsimust). Otseselt lepingu õiguslike aspektide kohta küsiti 4 korral ning ühel juhul ka eestlaste võimaluste kohta oma õiguste kaitseks Euroopa Kohtu poole pöördumiseks.

 

Veel tunti huvi põllumajanduse ja maaelu vastu, maksude, keskkonna ja EL institutsioonilise korralduse üle ning küsiti ka euroinfo telefoni kohta. Üks helistaja Saaremaalt soovis lihtsalt avaldada tunnustust Alar Streimanni tehtud tööle Brüsselis. Enamikest kõnedest kujunes pikem vestlus, mistõttu ei pääsenud liinile üle 12 helistaja.
Euroinfo telefonile helistasid ka ajakirjanikud Kuku raadiost (küsides otsesaate Vox Populi kuulajate küsimusi) ning Raadio 4-st (tundes huvi energiaküsimuste vastu), kes kokku küsisid peaaegu pooled esitatud küsimustest. 

 


Marina Kaljurand ja Alar Streimann vastamas helistajate küsimustele.