Esita küsimus elik@nlib.ee

2017. aastal vähenes ELis liiklussurmade arv kõige enam Eestis

11.04.2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud liiklusohutusstatistika kohaselt kaotas 2017. aastal Euroopa Liidu teedel elu 25 300 inimest, mis on 300 võrra vähem kui 2016. aastal (‑2%) ja 6200 võrra vähem kui 2010. aastal (–20%). Eestis oli liiklussurmade arv 2017. aastal aga koguni 32% väiksem kui 2016. aastal ning ajavahemikus 2010–2017 on liiklussurmade arv Eestis vähenenud 39%.

Vaatamata positiivsetele suundumustele on siiski väga raske saavutada ELi eesmärki vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu ajavahemikus 2010–2020 poole võrra. Lisaks surmajuhtumitele oli eelmisel aastal raskelt vigastatuid ligikaudu 135 000, nende hulgas oli suur osa haavatavaid liiklejaid nagu jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid. Lisaks ohvritele mõjutavad liiklussurmad ja -vigastused ka ühiskonda tervikuna, hinnanguliselt on nende sotsiaal-majanduslik kulu (rehabilitatsioon, tervishoid, materiaalne kahju jne) 120 miljardit eurot aastas.

Meie teedel kaotas eelmisel aastal elu 25 300 inimest ning väga paljud said vigastusi, mis mõjutavad nende igapäevast elu. Nende arvude taga on lood kannatustest ja valust. Liiklusohutus kuulub küll liikmesriikidega jagatud vastutusalasse, kuid leian, et EL saaks eurooplaste kaitseks teha palju rohkem. Komisjon tegeleb praegu mitme konkreetse meetme väljatöötamisega ja meil on kavas need lähinädalatel teatavaks teha. Eesmärk on selge: päästa meie teedel rohkem elusid,“ märkis Euroopa transpordivolinik Violeta Bulc.

Ühe miljoni elaniku kohta oli surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi keskmiselt 49, seega olid Euroopa teed 2017. aastal endiselt maailmas kõige ohutumad. Kõige paremad näitajad ELis olid 2017. aastal Rootsis (25 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta), Ühendkuningriigis (27), Madalmaades (31) ja Taanis (32). Võrreldes 2016. aastaga suutsid liiklussurmade arvu kõige rohkem vähendada Eesti ja Sloveenia (vastavalt –32 % ja –20%).

Samuti kitsenes 2017. aastal kõnealuse näitaja puhul liikmesriikidevaheline lõhe ning vaid kahes liikmesriigis (Rumeenias ja Bulgaarias) oli surmade arv miljoni elaniku kohta üle 80.

Euroopa Komisjoni sõnul on Eesti teinud liiklusohutuse näitajate parandamisel muljetavaldavaid edusamme. Kui veel 2016. aastal ületas liiklussurmade arv Eestis Euroopa Liidu keskmist, siis 2017. aastal vähenes see 36 surmajuhtumini miljoni elaniku kohta. See on kogu ELis paremuselt kuues tulemus.

Lisateave

MEMO: 2017. aasta liiklusohutusstatistika: mis on numbrite taga?Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Komisjoni liiklusohutusalane tegevus ja ELi liiklusohutusstatistika

ELi liiklusohutuse käsiraamat

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis