Esita küsimus elik@nlib.ee

20. juuni 2002 “Eestlaste hääl Eesti liitumisel Euroopa Liiduga”

Neljapäeval, 20. juunil 2002 kell 11.00-13.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Eestlaste hääl Eesti liitumisel Euroopa Liiduga” Riigikogu aseesimees Tunne Kelam (osaleb ürituse esimesel tunnil), Põhiseaduskomisjoni ning Euroopa asjade komisjoni liige Liia Hänni, ning Justiitsministeeriumist ministri nõunik Ülle Madise ja avaliku õiguse osakonna juhataja Oliver Kask.
Küsimusi võis esitada  Eesti põhiseaduse muutmise kohta seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga ning rahvahääletuse toimumise kohta põhiseaduse ja Euroopa Liiduga liitumise küsimuses.
————————————————————————————-
KOKKUVÕTE
Infopäeval “Eestlaste hääl Eesti liitumisel Euroopa Liiduga” vastati kahe tunni jooksul kokku 12 helistaja 42 küsimusele. Enamikest kõnedest kujunes pikem vestlus. Pooled küsimused ei puudutanud siiski otseselt referendumit põhiseaduse ega Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Muuhulgas tunti muret sotsiaalküsimuste ning Euroopa Liidu institutsioonilise korralduse üle. Ükski küsimus vastuseta ei jäänud. Kõik küsimused esitati telefonitsi, üks küsimus kõlas ka vene keeles.

 


Helistajate probleemküsimusi arutamas vasakult: Oliver Kask, Tunne
Kelam, Ülle Madise ja Liia Hänni.

 


Ülle Madise ja Tunne Kelam helistajat kuulamas.